1 november 2017

Weer wijs met medicijnen

De campagne Wijs met medicijnen is opnieuw leven ingeblazen. Het boekje met deze titel is geheel herzien. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP organiseren op 1 november de aftrap.

De KNMP-campagne ‘Wijs met medicijnen’ gaat over veilig medicatiegebruik door ouderen. Eerder werd in 2014 deze campagne gehouden, nu is het boekje aangepast en komt er weer een campagne. Dat wil zeggen: er worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Hiermee proberen de ouderenbond en de KNMP zoveel mogelijk ouderen te bereiken en hun welzijn en veiligheid te verhogen, aldus de woordvoerder van de KBO-PCOB, Manon Vanderkaa.

Op zo’n voorlichtingsbijeenkomsten geeft een apotheker informatie over veilig medicatiegebruik door ouderen. De eerste van deze bijeenkomsten ‘nieuwe stijl’ wordt georganiseerd in Drenthe, door KBO-PCOB-afdeling Een-Norg-Veenhuizen, in samenwerking met apotheker René Kuipers van De Rôner Service Apotheek (de apotheek waar ook de apothekersassistent van 2017 vandaan komt!).

Nieuwe aspecten in deze campagne zijn:

  • waarom ouderen vaker last hebben van bijwerkingen;
  • waarom apothekers over nierfunctiewaarden willen beschikken;
  • waarom zorg op maat essentieel is.

Ook staat in het boekje hoe ouderen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen veilig medicatiegebruik.

Vanderkaa: “Als het aan de KBO-PCOB ligt, moeten ouderen zelf in gesprek gaan met hun apotheker. Want de medicatiebewaking bij ouderen kan beter, zo blijkt uit onze jaarlijkse onderzoeken naar de controle op het medicatiegebruik.”

De KNMP stelt het boekje 'Wijs met medicijnen' gratis ter beschikking voor deelnemers aan de bijeenkomsten onder leiding van een apotheker. Er zijn samenkomsten gepland in Terneuzen, Kampen en Lisse.


Wil je vanuit jullie apotheek ook zo’n bijeenkomst organiseren? De apotheker kan daarvoor contact opnemen met lokale KBO-PCOB-afdelingen of met de KNMP. KNMP-leden (apothekers dus) die het boekje voor andere doeleinden willen gebruiken, kunnen het tegen sterk gereduceerd tarief bestellen

Bron: KNMP

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten