29 oktober 2020

Wat ervaren patiënten met psoriasis tijdens de corona-epidemie?

Vandaag - op wereldpsoriasisdag - zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de gevolgen van de impact van de coronacrisis op de zorg voor mensen met psoriasis. Voor patiënten met de ernstigste vormen van psoriasis waren de gevolgen het meest ingrijpend. Soms moest medicatie worden stopgezet.

Tijdens de eerste coronagolf was de reguliere zorg verminderd of veranderd. Daar kregen ook patiënten met psoriasis mee te maken. Voor patiënten met de ernstigste vormen van psoriasis waren de gevolgen het meest ingrijpend. Van hen had het grootste percentage te maken met bezorgdheid, veranderde afspraken met zorgverleners en aanpassing of stopzetten van de medicatie.

Dat blijkt uit een recente online peiling “PSORIASIS & CORONA” onder 563 mensen met psoriasis.

Hoe ernstiger de psoriasis, des te ingrijpender zijn de ervaringen geweest. Ook hadden mensen die met biologicals werden behandeld, meer te maken met veranderingen in de zorg en de medicatie dan mensen die alleen topicale medicatie gebruiken. Degenen die met tabletten worden behandeld, zitten ertussenin.

Zo nemen de zorgen over de gezondheid toe bij een ernstigere vorm van psoriasis, maar ook het aantal gewijzigde of afgezegde afspraken met de arts. Ook valt op dat met name bij patiënten die een biological of een systemische behandeling krijgen, de behandeling werd aangepast vanwege het coronavirus.

Er is een duidelijke behoefte aan meer informatie over psoriasis en corona. Contact met de behandelaar blijft belangrijk, eventueel via beeldbellen. Dit sluit naadloos aan met het thema van Wereld Psoriasis dag vandaag: Psoriasis be informed/wees geïnformeerd.

De peiling was een samenwerking van LEO Pharma, Psoriasispatiënten Nederland, dermatoloog Ronald Frank, huisarts Danique Passage en ziekenhuisapotheker Roel Fijn.

De deelnemers

  • Van de 563 deelnemers was 85% 40 jaar of ouder.
  • Het overgrote deel (86%) heeft langer dan 3 jaar psoriasis.
  • 30% wordt behandeld door een huisarts en 53% door een dermatoloog.
  • De mensen met een lokale behandeling zijn meestal bij de huisarts in behandeling, terwijl mensen met een biological onder behandeling zijn bij de dermatoloog.
  • Twee derde van alle ondervraagde patiënten heeft ook andere aandoeningen zoals overgewicht, hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol.

De ervaringen

Aanpassing of (tijdelijke) stopzetting van de behandeling vanwege het coronavirus:

  • bij 32% van de mensen met een systemische behandeling
  • bij 45% van de mensen die met een biological behandeld worden
  • bij 11% van de mensen die lokale middelen gebruiken.

Patiënten gaan in coronatijd liever niet naar het ziekenhuis. Dan is bellen of beeldbellen een optie. 40% van de ondervraagde personen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te bellen of beeldbellen met de behandelaar. Een derde van de ondervraagde personen vindt dit een goed alternatief voor de toekomst. Maar sommigen twijfelen of de arts daarmee de letsels goed kan beoordelen. En is de videoverbinding wel goed beveiligd? Dat zijn maar enkele van de zorgen van mensen met psoriasis.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek in handige infographics

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten