24 september 2018

Waar blijft onze cao?

De cao Apotheken verkeert nog altijd in een impasse. Daardoor werken apothekersassistenten nog steeds op basis van de cao 2016-2017.

Het ‘eindbod’ dat de vertegenwoordigers van de apothekers (ASKA en VZA) op 28 februari jl. voor de nieuwe cao deden, was voor de werknemersdelegaties - de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn - onacceptabel. Het loonbod (verhoging met 1,75% per 31 mei 2018) was te mager, de financiële regeling bij arbeidsongeschiktheid zou slechter worden en ook de werkdruk blijft een heet hangijzer. FNV-bestuurder Henk van Engelen vertelt: “De apotheekmedewerkers zijn echt geschoffeerd - als de apothekers hun medewerkers dit waard vinden, dat is echt tegen het zere been, dat hoor ik ook in het veld.” De bonden eisen 3,5% loonverhoging over 2018, en vanaf 1 mei 2017 met terugwerkende kracht 1,7%; naast 100% loon in het eerste ziektejaar, minder werkdruk en meer personeel.

Hoe ging het verder?

De vakbonden stelden een petitie op met deze eisen en verzamelden hiervoor 3419 handtekeningen van de apotheekmedewerkers. De petitie werd op 4 juli jl. aan de werkgeversvertegenwoordiging aangeboden. Van Engelen: “De reactie van de werkgevers heeft heel lang op zich laten wachten, en was eigenlijk een ‘lege doos’. Sindsdien liggen de onderhandelingen stil.”

Moeten de apotheekmedewerkers dan gaan staken? De apotheek sluiten? Patiënten hun medicijnen onthouden? Of zouden de apothekers toch eens inzien wat hun medewerkers werkelijk waard zijn…

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten