15 juni 2017

Vitamines en mineralen bij diabetes

Ook voor mensen met diabetes geldt: een gezonde basisvoeding bevat alles wat je nodig hebt. Toch verdient een aantal vitamines en mineralen wel extra aandacht.

Vitamine B12


Uit onderzoek blijkt dat 22% van de patiënten met type-2-diabetes een vitamine-B12-deficiëntie heeft. Dit komt vooral voor bij mensen die het medicijn metformine gebruiken, wat de vitamine B12-opname kan verstoren. Ook bij oudere diabetespatiënten komt een vitamine B12-tekort vaker voor. De oorzaak is een verminderde aanmaak van maagzuur en intrinsieke factor, een stofje dat ervoor zorgt dat vitamine B12 goed wordt opgenomen. Het kan zinvol zijn om een supplement met vitamine B12 te adviseren, naast de dagelijkse voeding. Omdat het om een verstoorde opname gaat, is het goed om de dosering af te stemmen met de behandelend arts.

Foliumzuur (vitamine B11)


Bij gebruik van metformine is ook de opname van vitamine B11 (foliumzuur) verstoord.

Tegelijkertijd is bekend: hoe hoger het foliumzuurgehalte in het lichaam, hoe lager het homocysteïnegehalte. Een verhoogd homocysteïnegehalte duidt op een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten. Of het gebruik van foliumzuursupplementen daarmee ook het risico op hart- en vaatziekten vermindert, is niet bewezen. Omdat de foliumzuurinname via de voeding in Nederland aan de krappe kant is, kan een supplement zinvol zijn.

Vitamine D


Naast de inname via voeding, wordt vitamine D onder invloed van zonlicht (uv-straling) in onze huid gevormd. Vitamine D is van belang voor sterke botten en spieren. Een goede vitamine D-voorziening wordt ook in verband gebracht met een lager risico op een groot aantal aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Het bewijs voor deze effecten is echter niet sterk genoeg om op grond daarvan aanbevelingen te doen. Daarom geeft de Gezondheidsraad geen apart advies voor mensen met diabetes of mensen die diabetes willen voorkomen. Wel is het goed om mensen met diabetes te attenderen op het belang van voldoende buiten zijn (minimaal een kwartier tot een half uur per dag), met handen en hoofd onbedekt. Als dit niet lukt, is het gebruik van een supplement aan te raden (zie ook www.vitamine-info.nl/vitamineDtest).

Magnesium


Er zijn aanwijzingen dat bij mensen met diabetes vaker een magnesiumtekort voorkomt dan bij gezonde mensen. Diabetes type 2 zou tot een laag magnesiumgehalte kunnen leiden door een verhoogde uitscheiding van magnesium door de nieren. Symptomen hiervan zijn lusteloosheid, spierzwakte en -pijn en een hartfunctiestoornis. Een magnesiumtekort hangt samen met diabetescomplicaties zoals hart- en vaatziekten en oogaandoeningen. Als een magnesiumtekort is geconstateerd, is een magnesiumsupplement wenselijk.

Chroom


Chroom speelt een rol bij de werking van insuline in het lichaam. Het verbetert de insulinegevoeligheid. Steeds meer studies wijzen op een gunstig effect van het gebruik van chroomsupplementen bij diabetes (zowel type 1 als type 2). Mensen met een slecht gereguleerde diabetes kunnen - in overleg met de behandelend arts - overgaan op het gebruik van chroomsupplementen.

Algemeen uitgangspunt bij de advisering voor diabetespatiënten is een gezonde en gevarieerde voeding, met daarin voldoende vitamines en mineralen. Als de voeding voor langere tijd te wensen overlaat, dan is het gebruik van een vitaminesupplement het overwegen waard.

Uit: UA 3-2017

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten