9 februari 2017

"Veranker het melden van bijwerkingen in het werkproces in de apotheek"

Agnes Kant is directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. Ze is bezorgd. Het aantal meldingen van bijwerkingen vanuit de apotheken loopt namelijk terug. Niet omdat er minder bijwerkingen zijn, maar omdat apotheken er om allerlei redenen minder melding van maken. Zorgelijk, want juist die meldingen maken het medicijngebruik uiteindelijk veiliger. We spreken Kant samen met Gerda Weits, farmakundige, ook van Bijwerkingencentrum Lareb.

“Ik begrijp het wel: het is druk in de apotheken. Preferentiebeleid, leveringsproblemen en bureaucratie slokken je helemaal op. Maar het melden van bijwerkingen is zo belangrijk! Ook daar moet tijd voor zijn”, vindt Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb, de instantie waar bijwerkingen gemeld kunnen worden. Zorgverleners, artsen, apothekers, apothekersassistenten, patiënten: iedereen die te maken heeft met geneesmiddelengebruik en bijwerkingen signaleert of daar een vermoeden van heeft, kan dit melden. Het blijkt dat het aantal meldingen terugloopt. Is dat goed nieuws? Betekent dat dat er minder bijwerkingen zijn? Kant denkt van niet. Ze denkt dat mensen er minder aan toe komen om ze te melden. “Er moet tijd voor zijn bij je werkzaamheden. Maar je moet ze ook herkennen, er interesse en aandacht voor hebben!”

Werkproces


Melden gaat gemakkelijk via de Bijwerking App of via de website www.lareb.nl. Maar om een melding te doen, heb je wel wat gegevens nodig. “Melden is dus niet iets wat je er zomaar even tussendoor doet. Je moet er tijd voor vrijmaken”, aldus Gerda Weits. “Het melden van bijwerkingen zou onderdeel moeten zijn van in het werkproces in de apotheek”, zegt ze. “Doe dit bijvoorbeeld op een vast moment in de week, of maak er iemand voor verantwoordelijk. Begin met de klachten of bijwerkingen goed vast te leggen in het patiëntendossier. Je zult zien dat naarmate je vaker een melding doet, het je steeds minder tijd kost om de juiste gegevens te verzamelen.”

Rol van apothekersassistenten


Apothekersassistenten hebben een belangrijke rol bij het melden van bijwerkingen, vinden Kant en Weits. Ze staan in direct contact met de patiënt, horen de ervaringen en kunnen ernaar vragen bij een herhalingsuitgifte. Bij de eerste uitgifte kunnen ze patiënten al instrueren om bij eventuele bijwerkingen contact op te nemen. “Vragen naar bijwerkingen, en details ervan, zou standaard in het uitgiftegesprek opgenomen moeten zijn”, vindt Agnes Kant.

Je kunt als apothekersassistent een bijwerking zelf melden én de patiënt aansporen de bijwerking aan Lareb door te geven. Beide meldingen zijn belangrijk. Kant: “De informatie van zorgverleners en patiënt worden in ons systeem gekoppeld en de gegevens kunnen elkaar aanvullen. De blik van de zorgverlener is cruciaal, de ervaring van de patiënt ook.”

Met ingang van 2017 verzorgt Lareb in UA de rubriek Bijwerking Belicht.

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten