15 januari 2019

Veranderingen in de zorg

Net als elk nieuw jaar, zijn er met ingang van 2019, een aantal veranderingen in de (apotheek)zorg.

Niet meer vergoed (per 1 januari)

Paracetamol, vitaminen en mineralen worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering als ze in de betreffende sterkte ook als zelfzorgproduct beschikbaar zijn. Mensen moeten deze producten dus zelf betalen. Lees meer


Eigen bijdrage niet meer innen (per 1 januari)

De eigen bijdrage wordt maximaal € 250,-. Tot en met 2018 was er geen maximum aan de eigen bijdrage. Dit gaat over de eigen bijdrage voor geneesmiddelen die duurder zijn dan de verzekering vergoedt en die bovenop het eigen risico komt (alleen voor volwassenen, wettelijk € 385,-; mogelijk hoger, afhankelijk van de afgesloten verzekering). Bovendien hoeft de eigen bijdrage niet meer aan de balie betaald te worden, maar deze wordt betaald door de verzekering. De eerste € 250,- wordt later bij de patiënt teruggevorderd. Lees meer


Verhoging btw (per 1 januari)

Het lage btw-tarief is verhoogd van 6% naar 9%. Dit tarief geldt onder andere voor geneesmiddelen. Een hogere rekening dus voor de patiënt.

Nieuw in het basispakket (per 1 januari)
  • Patiënten met ernstig overgewicht kunnen gebruikmaken van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
  • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie vergoed (i.p.v. na 20 sessies).
  • Bij noodzakelijk onderzoek is er een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer.
Uniek serienummer tegen vervalsing (per 9 februari)

Op verpakkingen van receptplichtige geneesmiddelen moet vanaf 9 februari een uniek serienummer staan, dat voor uitgifte gecheckt en afgemeld moet worden in de nationale database. Dit is een maatregel voorgeschreven door de Europese Falsified Medicines Directive (FMD), bedoeld om handel in vervalste geneesmiddelen tegen te gaan. 


Meer apotheekbereidingen vergoed (per 1 januari)

In de vergoedingen van magistrale bereidingen zijn enkele bereidingen toegevoegd en één bereiding is vervallen. Voor de toegevoegde bereidingen gelden wel bepaalde voorwaarden. Toegevoegd zijn:

  • oxybutynine HCl blsp 0,1mg/ml en 0,2mg/ml urot 50ml: uitsluitend voor patiënten met de indicatie neurogeen blaaslijden en/of idiopathische overactieve blaas waarvoor intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bij wie is aangetoond dat orale therapie niet helpt.
  • foliumzuur drank 100mcg/ml: uitsluitend voor neonaten met een rhesus-hemolytische ziekte gedurende 3 maanden.
  • dantroleen suspensie 5mg/ml: uitsluitend voor kinderen jonger dan 12 jaar.
  • Amice (amisulpride) tablet filmomhuld 400mg en 100mg: uitsluitend voor patiënten waarvan is aangetond dat ze niet uitkomen met een klassiek antipsychoticum, een atypisch (modern) antipsychoticum of met clozapine.
  • triamcinolonacetonide 0,05% vaseline/paraffine zalf: uitsluitend voor kinderen jonger dan 7 jaar.

Niet meer vergoed: cefuroxim injectievloeistof 10mg/ml fl 2,5ml.

N.B. Het is mogelijk dat er nog wijzigingen optreden.


UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten