12 oktober 2018

Veranderde dosering MTX en foliumzuur

en andere veranderingen in de richtlijn Psoriasis van de NVDV

Eind 2017 is de richtlijn Psoriasis van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) herzien. Welke belangrijke veranderingen zijn er en wat betekent dat voor het werk in de apotheek? Voorzitter van de richtlijncommissie dermatoloog prof. dr. Phyllis Spuls zet het in UA5-2018 op een rij.

“Herziening van de richtlijn was nodig, want sinds de vorige richtlijn in 2011 verscheen, zijn er nieuwe middelen bijgekomen en nieuwe wetenschappelijke inzichten gekomen. Ook wilden we de praktijk in Nederland meer afstemmen op de Europese richtlijn en de praktijk van dermatologen en reumatologen meer gelijktrekken.”

Enkele belangrijke concrete veranderingen zijn:

 • MTX: maximale dosis 30 mg/week, bij voorkeur als tabletten van 2,5 mg.

Om overdosering als gevolg van verwarring tussen 10 mg- en 2,5 mg-tabletten te voorkomen, raadt de richtlijn dermatologen aan om alleen 2,5 mg tabletten voor te schrijven. Die moeten dan dus ook worden afgeleverd.

De dosering van methotrexaat bij psoriasis is gelijkgetrokken met die bij reumatoïde artritis:

 • de testdosis van 5 mg is vervallen;
 • de startdosering is 15 mg per week bij gezonde patiënten;
 • bij ouderen of mensen met bijkomende ziekten is de startdosis 7,5 of 10 mg;
 • de maximale dosering is 30 mg per week.
  • Foliumzuur: 10 mg en 5 mg, afhankelijk van de MTX-dosering

  Ook de dosering van foliumzuur is aangepast: deze is 10 mg per week bij een methotrexaat-dosis van 15 mg per week of hoger. Bij een lagere methotrexaat-dosering wordt 5 mg foliumzuur voorgeschreven. 

  • Langer anticonceptie na acitretine

  Vrouwen krijgen het advies om na het stoppen met acitretine nog 3 jaar te wachten met zwanger worden i.p.v. 2 jaar.

  • Meer controle op bijwerkingen bij fumaarzuur

  De richtlijn spoort artsen aan het bloedbeeld beter in de gaten te houden en bij een te laag aantal lymfocyten de dosis te halveren of zo nodig te stoppen en te switchen. Ook de ernstige mogelijke bijwerking PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) moet goed gemonitord worden.

  Het stappenplan bij de behandeling van psoriasis is verder niet veranderd.


  Lees meer:

  UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten