29 november 2018

Uitstroom paracetamol, vitaminen en mineralen

Met ingang van 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen niet meer vergoed als ze in de betreffende sterkte ook als zelfzorgproduct beschikbaar zijn.

Geregistreerde geneesmiddelen met paracetamol, bepaalde vitaminen en mineralen worden niet meer vergoed als ze in de betreffende sterkte ook als zelfzorgproduct beschikbaar zijn.

De patiënt of klant moet deze zelf betalen. De middelen waar het om gaat, staan in de tabel hieronder.

Ook doorgeleverde bereidingen van kaliumchloridedrank en capsules vitamine A (retinol) worden niet meer vergoed (dit zijn geen geregistreerde geneesmiddelen).

Dit zou volgens Zorginstituut Nederland een besparing kunnen opleveren. Immers, als een dergelijk middel voor eigen rekening wordt gekocht, komt het niet meer ten laste van de zorgverzekering.

Voor de patiënten zijn er twee mogelijkheden:

  1. aanschaffen als zelfzorgmiddel;
  2. op recept bij de apotheek kopen en zelf betalen; in dat geval betalen ze ook de receptregelvergoeding zelf.

Gevolgen en risico’s

  • Eigen betaling (dus hogere kosten) door de patiënt voor paracetamol, vitaminen en mineralen die niet meer vergoed worden.
  • Mogelijk gezondheidsrisico als patiënten afzien van het gebruik van een noodzakelijk middel.
  • Mogelijk gezondheidsrisico als patiënten middelen aanschaffen bij een leverancier die geen medicatiebewaking doet.

Het is belangrijk hier in de apotheek alert op te zijn.

Overigens blijven bepaalde receptmiddelen met paracetamol, vitaminen en mineralen wel vergoed, namelijk als ze niet als zelfzorgmiddel beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld:

  • oplaaddoses vitamine D;
  • foliumzuur met een sterkte hoger dan 1 mg;
  • combinaties van calcium en/of cholecalciferol met alendroninezuur of risedroninezuur;
  • combinatie van paracetamol met tramadol of codeïne.

Geregistreerde (UR-)geneesmiddelen met een gelijkwaardig alternatief op de vrije markt, die niet meer via het GVS vergoed zullen worden (bron: ministerie van VWS)

Product

Sterkte

Calciumcarbonaat (bruistablet, kauwtablet)
500 mg calcium/1250 mg calciumcarbonaat
1000 mg calcium/2500 mg calciumcarbonaat
Calciumgluconaat (kauwtablet) 500 mg calciumgluconaat
Colecalciferol (tablet, capsule) 800 IE; 1000 IE
Calciumcarbonaat/Colecalciferol (tablet) 500 mg/400 IE; 500 mg/800 IE
Paracetamol (tablet) 1000 mg

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten