2 mei 2019

Twintig apotheken staakten op 1 mei


In het Gooi bleef op 1 mei ’s morgens de helft van de veertig apotheken dicht. Een protestactie tegen de medicijntekorten, waarvoor apothekersassistenten de figuurlijke Kop van Jut zijn.

Carlo Schneider, apotheker van Apotheek Zevenend in Laren, had opgeroepen tot deze actie. Hiermee wilde hij aandacht vragen voor medicijntekorten en de daaruit voortvloeiende irritatie en agressie bij patiënten. Die aandacht kwam er, in kranten, op radio en tv.

Schneider gaf voorbeelden van de agressie aan de balie: ‘Er worden doosjes pillen terug over de balie gesmeten en er wordt gedreigd’, zegt Carlo Schneider in De Volkskrant. In het chique Laren was er ook een patiënt die dreigde met zijn advocaat.

Schneider is het zat om met zijn assistenten de hele dag door patiënten te moeten kalmeren, vertelde hij. ‘Wij zijn hier in de apotheek continu aan het 

de-escaleren. De overheid en de verzekeraars maken dit beleid, maar hier aan de balie vangen we de klappen.’ 

Met ‘dit beleid’ doelt hij op het preferentiebeleid, dat volgens veel apothekers de oorzaak is van de medicijntekorten en in elk geval van de doosjeswisselingen. De verzekeraars wijzen op een andere oorzaak: volgens hen komen medicijntekorten doordat fabrikanten hun productie te grootschalig hebben geconcentreerd, bijvoorbeeld in China en India. Als er daar bij de aanlevering van grondstoffen iets misgaat, is er direct een probleem.

Met de staking van een halve dag is het probleem in elk geval weer onder de aandacht gebracht. Nu maar hopen dat er ook iets gaat veranderen.

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten