22 juli 2020

Snelle afweeronderdrukking helpt ernstig zieke coronapatiënten

Het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen meldt een doorbraak in behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Bij patiënten met een zogenaamde cytokinestorm kan behandeling met immuunsuppressieve medicatie het herstel versnellen en de prognose verbeteren.

Dat blijkt uit een onderzoek in dit ziekenhuis.

De resultaten

  • De kans op herstel is 79% hoger en treedt gemiddeld zeven dagen eerder op;
  • De kans op overlijden is 65% lager;
  • De kans om op intensive care te moeten worden beademd is zelfs 71% lager.

De behandeling

86 covid-19-patiënten met een zogenaamde cytokinestorm kregen de afweeronderdrukkende behandeling. De patiënten kregen eerst een hoge dosis prednison, zo nodig gevolgd door tocilizumab. Tocilizumab is een biologisch medicijn gericht tegen het cytokine IL-6.
Deze patiënten zijn vergeleken met een vergelijkbare groep van 86 patiënten die werden behandeld volgens de gangbare standaard. Al deze patiënten zijn ruim zestig dagen lang elke dag geëvalueerd door hetzelfde team medisch specialisten.

De achtergrond

Bij ongeveer een kwart van alle coronapatiënten is er sprake van een zogenaamde cytokinestorm. Dat is een overdreven reactie van het eigen afweersysteem. De prognose van deze groep patiënten is over het algemeen slecht: ongeveer de helft van deze patiënten overlijdt. De studie onder 172 coronapatiënten met een cytokinestorm toont aan dat behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen de prognose van deze patiënten enorm verbetert. 

Wetenschappelijk

Door een strikt protocol te volgen, kon de groep met de afweeronderdrukkende behandeling worden vergeleken met vergelijkbare patiënten die deze behandeling niet kregen. Het is wereldwijd de eerste wetenschappelijk gepubliceerde studie, die duidelijke positieve resultaten van medicamenteuze behandeling bij COVID-19 aantoont op zowel klinische verbetering als sterfte. Het onderzoek is gepubliceerd in de Annals of the Rheumatic Diseases (ARD), een onderdeel van de British Medical Journal.

Eén op drie

In Zuyderland kon door deze behandeling bij elke drie behandelde patiënten, één extra leven worden gered. Door middel van dit wetenschappelijk gepubliceerde onderzoek kunnen vanaf nu in grote delen van de wereld waar de coronacrisis nog niet over zijn hoogtepunt heen is, potentieel tienduizenden overlijdens worden voorkomen. Prednison is een goedkoop middel en bovendien over de hele wereld ruimschoots voorhanden.

(Bron: Zuyderland Medisch Centrum)

Andere medisch specialisten noemen de resultaten bemoedigend, maar geven wel aan dat de vergelijkingsgroep misschien ook een slechtere prognose had doordat ook andere inzichten en behandelingen in de loop van de tijd zijn verbeterd. Denk aan de vroegtijdige behandeling van stolsels.

Photo by CDC on Unsplash

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten