24 november 2022

SGLT2-remmers, nu ook bij hartfalen

In de eerste UA van dit jaar heb je kunnen lezen dat SGLT2-remmers (dapagliflozine en empagliflozine), kunnen worden ingezet bij diabetespatiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Recent zijn deze middelen ook geregistreerd voor toepassing bij een nieuwe grote patiëntengroep, namelijk patiënten met chronisch symptomatisch hartfalen.

De natrium-glucose-cotransporter (SGLT)2-remmers dapagliflozine en empagliflozine zijn recent geregistreerd voor toepassing bij patiënten met chronisch symptomatisch hartfalen. Na de sterke groei aan voorschriften van SGLT2-remmers bij patiënten met diabetes mellitus type 2 in combinatie met een zeer hoog cardiovasculair risico, komt met deze registraties een nieuwe, grote patiëntengroep in aanmerking voor behandeling met een SGLT2-remmer. De effectiviteit in vergelijking met placebo is in gerandomiseerd onderzoek aangetoond voor een primair samengesteld eindpunt van reductie van ziekenhuisopnames vanwege hartfalen en cardiovasculaire mortaliteit.
Er is geen afname van mortaliteit aangetoond bij patiënten zonder diabetes of met hartfalen met behoud van ejectiefractie. Bij deze patiëntengroepen is dus de vraag of een afname van ziekenhuisopnames een behandeling met een SGLT2-remmer voldoende rechtvaardigt, aangezien er substantiële bijwerkingen en kosten tegenover staan.


Bron: https://www.ge-bu.nl/artikel/s...

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten