7 mei 2019

Optima farma zet petitie online

Het begint nu echt te rommelen in apotheekland. Als gevolg van de vele regels en verklaringen over ‘andere doosjes’ of ‘niet leverbare medicijnen’ kom je als apothekersassistent niet meer toe aan een goede uitleg. Hierdoor komt de patiëntveiligheid in het gedrang, stelt Optima Farma, de beroepsorganisatie van apothekersassistenten. De vereniging stelde een petitie op, die je online kunt tekenen.

Het probleem speelt al jaren en komt regelmatig in de media. De KNMP kwam vorig jaar met posters voor in de apotheek. Op 1 mei sloot een aantal apotheken de deuren uit protest.

Optima Farma, de beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers, hield een enquête om te polsen aan welke vorm van actie de apotheekmedewerkers de voorkeur geven. De meest gesteunde actievormen waren: flyers uitdelen bij elke regeling (78%), stickers op verpakkingen (68%), een petitie (50%) en een brief aan de minister/Tweede Kamer (57%).

De petitie staat nu online, waar iedereen hem kan tekenen. Aan de andere actievormen brief wordt gewerkt.

De petitie luidt:

Wij

Optima Farma, het apotheekteam, apothekers & patiënten en cliënten van de apotheek.

constateren

  • Dat de diverse maatregelen, ingesteld om de farmaceutische gezondheidszorg betaalbaar te houden, veel impact hebben op het verstrekken van geneesmiddelen.
  • De uitleg hierover leidt tot veel discussie aan de balie in de apotheek. Gevolg: patiënten staan minder open voor een farmaceutisch inhoudelijk gesprek over geneesmiddelen.
  • Het vertrouwen in de farmaceutische zorg neemt af.
  • De patiëntveiligheid komt hierdoor in het gedrang.

en verzoeken

  • Dat dit stopt. Wij willen dat het gesprek aan de balie in de apotheek weer farmaceutisch inhoudelijk is.
  • Dat gesprekken over medicijntekorten, wijzigingen in merken, vergoedingen, machtigingen en andere (financiële) zaken betreffende verstrekkingen van geneesmiddelen, voortaan aan het loket bij de overheid/zorgverzekeraar plaats vinden.
  • Vragen staat vrij, maar aan de juiste partij!
UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten