23 juni 2022

Opioïd-geïnduceerde obstipatie (OIC) en de behandelopties

Wanneer patiënten opioïden gebruiken, is het geïndiceerd om ook meteen te starten met een oraal laxans om obstipatie te voorkomen. Macrogol en lactulose zijn osmotisch werkende laxantia, die de behandeling van eerste keus vormen.

Als deze onvoldoende werken, is het mogelijk een contactlaxans, zoals bisacodyl, toe te voegen. Bij aanhoudende OIC-klachten zijn er alternatieve behandelopties, zoals een behandeling met PAMORA's1,2.

Wat als laxantia onvoldoende effect hebben?

Bij persisterende obstipatieklachten zijn er nog meer behandelopties. Bijvoorbeeld een behandeling met PAMORA's (Peripherally Acting Mu-Opioid Receptor Antagonist). Deze geneesmiddelen binden aan de µ-opioïde receptor en verlichten zo de gastro-intestinale bijwerkingen van opioïden. PAMORA’s blokkeren de µ-receptoren alleen perifeer in het maagdarmstelsel, en niet in het centrale zenuwstelsel. Deze PAMORA's zijn bewezen effectief en veilig om OIC te behandelen2.

Moventig

Moventig® is de eerste orale opioïd receptor-antagonist met een selectieve werking op de µ-receptoren in het maagdarmkanaal zonder invloed op de pijnstillende werking van de opioïden 3.

Moventig® is geïndiceerd voor de behandeling van OIC bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op laxantia4.

Moventig® 25 mg moet worden ingenomen: 4

  • Eenmaal daags in de ochtend
  • Op een lege maag, ten minste 30 minuten vóór de eerste maaltijd van de dag of 2 uur na de eerste maaltijd van de dag
  • Het wordt aanbevolen om bij de start van de behandeling met Moventig® te stoppen met alle onderhoudsbehandelingen met laxantia totdat het klinische effect van Moventig® is vastgesteld

Voor patiënten die niet de hele tablet kunnen inslikken, kan de Moventig®-tablet worden geplet in een poeder en worden gemengd met een half glas water (120 ml), dat onmiddellijk moet worden opgedronken. Het glas moet vervolgens worden gespoeld met weer een half glas water (120 ml), dat ook moet worden opgedronken.

Zie voor nadere informatie over dosering, ook voor patiënten met nierinsufficiëntie, de samenvatting van de productkenmerken van Moventig®.

[1] Diemel JM, Van den Hurk APJM, Muris JWM et al. NHG-Standaard Obstipatie. Huisarts Wet 2010;53(9):484-98.
[2] Farmer AD, Drewes AM, Chiarioi G et al. United European Gastroenterol J. 2019;7(1):7-20.
[3] Anantharamu T, Sushil Sharma S, Kumar Gupta A et al. J. Pharmacol. Pharmacother. 2015;6(3):188-92.
[4] SmPC, Moventig 09-2019.
KKI/NL/MOV/0382

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten