1 december 2022

Onze oplossing voor het geneesmiddeltekort

Het geneesmiddeltekort in Nederland is in de apotheek het meest zichtbaar. Door deze tekorten is het zoeken naar alternatieven onderhand een dagtaak geworden.

Door onze nauwe contacten met apotheken en voorschrijvers is Fagron op de hoogte van deze problematiek. Om deze tekorten met elkaar, waar mogelijk, te kunnen oplossen is Fagron sinds enige tijd actief op het gebied van geïmporteerde geneesmiddelen.

Import als oplossing van het geneesmiddeltekort in Nederland.

Naast het beschikbaar stellen van bereidingen voor een geneesmiddeltekort heeft de wijziging in importvergunningsmethodiek een nieuw assortiment voor onze klanten gecreëerd. Dit nieuwe assortiment betreft geneesmiddelen die bij een geneesmiddeltekort tijdelijk geïmporteerd mogen worden zonder toestemming van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het import assortiment van Fagron helpt de apotheek bij het zoeken van een alternatief geneesmiddel bij een tekort. Het contactmoment tussen de voorschrijver en de apotheek, wanneer een voorgeschreven geneesmiddel niet beschikbaar is, is dan in sommige gevallen niet nodig. Er is minder risico met betrekking tot de medicatieveiligheid. Dit omdat er geen wisseling of vervanging nodig is voor het voorgeschreven geneesmiddel. De patiënt ontvangt zijn voorgeschreven medicatie zonder wijzigingen in de werkzame stof of toedieningsvorm. De afgelopen jaren is dit gelukt met o.a. de volgende tekorten: Promethazine, Cotrimoxazol en Amoxicilline/Clavulaanzuur.

Het bestellen van geïmporteerde geneesmiddelen via Fagron heeft een aantal voordelen:

  • Geen aanvullende verzendkosten;
  • Bestellen via gebruikelijke, betrouwbare kanalen;
  • Producten met tijdelijke toestemming voor import komen voor vergoeding in aanmerking;
  • Er zijn geen artsenverklaringen, formulieren of aanvullende overeenkomsten nodig.

Inmiddels maken veel apotheken gebruik van deze oplossing. Ons complete import assortiment is te vinden op onze website www.fagron.nl. Vul in de zoekbalk “import” in om de beschikbare geïmporteerde geneesmiddelen te vinden.

Toekomst

De beschikbaarheid van geneesmiddelen blijft wereldwijd een probleem vanwege de toenemende prijsdruk op farmaceutische middelen. Daarom blijft Fagron zich volledig inzetten om geneesmiddelen beschikbaar te maken en houden voor patiënten. Zowel als bereiding als via import; want goede medicatie moet beschikbaar blijven voor iedereen!

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten