15 februari 2019

“Ons kwalificatiesysteem Aseptische handelingen zorgt voor verbeteringen”

Hoe blijven de apothekersassistenten op de bereidingsafdeling gekwalificeerd voor het uitvoeren van aseptische handelingen? En hoe kun je dat toetsen en aantonen? Een inkijkje in het toetssysteem in het Zaans Medisch Centrum (ZMC).

Werken alle apothekersassistenten op de juiste wijze? En precies volgens de werkinstructies zodat het risico op besmetting minimaal is? Sluipen er geen onnauwkeurigheden in de werkwijze? Hoe kun je dat aantonen? Daarvoor is in het ZMC een procedure ontwikkeld, die inmiddels is ingevoerd als standaard-audit. Apothekersassistente Sandra Wolf - al 25 jaar werkzaam op de afdeling Bereidingen van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) - werkte samen met ziekenhuisapotheker Judith Ris dit kwalificatiesysteem uit. Bij de ontwikkeling van de procedure heeft Frits Boom, voormalig ziekenhuisapotheker van het ZMC, een belangrijke rol gespeeld. 

Jaarlijkse audit

Alle bereidende apothekersassistenten worden bij indiensttreden en daarna jaarlijks volgens deze procedure ge-audit. De audit bestaat uit drie delen.

  1. Een bouillonsimulatie met dertig repeterende handelingen.
  2. Toetsing van de desinfectiemethode van de te gebruiken materialen.
  3. Het observeren van een bereiding met veelvoorkomende, complexe handelingen.

Meer informatie

Beoordelen en beoordeeld worden

Hoe is dat, om beoordeeld te worden? “Dat voelt zeker anders dan een normale bereiding”, erkent Sandra. “Het is spannend als er iemand op je vingers kijkt en turft wat je aan het doen bent.” En zelf iemand anders beoordelen? “Dat vind ik prima. Het gaat om de kwaliteit en patiëntveiligheid. Je beoordeelt de handelingen, niet de persoon.”  

Naar een hoger niveau

“Het is belangrijk om de werkwijze regelmatig te toetsen”, vindt Judith. “Zo zorg je ervoor dat het niet versloft. Het is ook leuk om de - geanonimiseerde - resultaten met de groep te bespreken. Je benoemt dan samen de verbeterpunten die je samen gaat oplossen. Zo til je het proces met z’n allen naar een hoger niveau.” Het gaat om kleine, maar essentiële veranderingen, bijvoorbeeld: waar je iets neerlegt, of welke route je neemt voordat je gaat zitten.

De toetsprocedure is zo goed uitontwikkeld dat andere partijen geïnteresseerd zijn. Een aantal ziekenhuisapotheken hebben de procedure al opgevraagd en waarschijnlijk wordt hij ook opgenomen in de LNA-procedures. Ook komt er bij Mediavision een e-learning-module Aseptische handelingen, gebaseerd op het onderzoek van Frits Boom.

Bron: UA 1 - 2019

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten