1 juli 2020

Ongewenste substitutie door pakketuitstroom

Nivel heeft de gevolgen geëvalueerd van de ‘pakketuitstroom’: het niet meer vergoeden van paracetamol en een aantal vitaminen en mineralen. Zoals voorschriften voor duurdere en riskante medicatie. Die gevolgen zijn ongewenst, vindt ook minister Van Rijn.

Sinds 1 januari 2019 worden paracetamol en een aantal vitaminen en mineralen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten moeten dit aanschaffen als zelfzorgmiddel. Al snel kwamen er signalen dat veel patiënten voorschriften kregen voor sterkere middelen die wel vergoed werden, zoals opiate    n en hoge dosis vitamine D.

Dat werd onlangs bevestigd in de ‘Monitor vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket’ opgesteld door onderzoeksinstituut Nivel. Zo blijkt dat huisartsen bij een kwart van de patiënten in plaats van paracetamol 1000mg een andere pijnstiller voorschrijven: het meest naproxen, oxycodon en tramadol. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Kans op verslaving aan opiaten, complicaties en uiteindelijk hogere zorgkosten.

Bij vitamine D (colecalciferol) schrijven huisartsen in plaats van een dagdosering vaker week- of maanddoseringen voor, die nog wel worden vergoed. Deze zijn aanzienlijk duurder dan de dagdosering. Veel patiënten die calcium gebruikten, zijn overgestapt op een combinatiepreparaat.

Slechte communicatie

Verder blijkt uit het Nivel-onderzoek dat patiënten weinig met hun (huis)arts of apotheker communiceren over veranderingen in hun medicatiegebruik als gevolg van de pakketmaatregel. In ongeveer de helft van de situaties is niet besproken dat een middel is gestopt. Uit het oogpunt van medicatieveiligheid is dit ongewenst, benadrukt Nivel.

“Onwenselijk”

In een brief aan de Tweede Kamer over de Nivel-monitor noemt minister Martin van Rijn het substitueren naar alternatieve receptgeneesmiddelen en de slechte communicatie tussen patiënt, huisarts en apotheek “onwenselijk” en de omzetting naar onveiliger pijnmedicatie zoals opiaten “zorgwekkend”.  

De minister gaat de uitkomsten van de monitor bespreken met beroepsgroepen zoals KNMP en Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

(Bron: Pharmaceutisch Weekblad)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten