26 maart 2020

OLVG corona check app wordt breder beschikbaar

De corona check app, die 16 maart werd gelanceerd door het OLVG in Amsterdam, is inmiddels ook beschikbaar in enkele andere regio’s.

Mensen die denken dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus, kunnen via de app gezondheidsgegevens doorgeven. OLVG lanceerde de app voor inwoners vanaf 18 jaar, uit Groot-Amsterdam (postcodes 1000-1119). Om de app te kunnen gebruiken heb je wel een thermometer nodig, een internetverbinding en een geschikte smartphone of tablet. Mensen kunnen via de app dagelijks hun eventuele symptomen doorgeven, zoals hoesten, temperatuur, kortademigheid. Het OLVG-team bekijkt of het naar aanleiding van de antwoorden nodig is om contact op te nemen. Doel van de app is dat zorgverleners beter kunnen inspelen op de zorgbehoefte. N.B. de app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp.

De app is binnen vijf dagen in crisistijd opgezet door het bedrijf Luscii en wordt telkens verder verbeterd. 

Inmiddels wordt de app in samenwerking met partnerziekenhuizen ook gefaseerd ingezet in andere regio’s in Nederland: het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Parallel is ook het postcode gebied Groot-Amsterdam uitgebreid naar onder andere Amstelveen, Almere en Zaanstad. Met partnerziekenhuizen wordt gewerkt aan uitbreiding elders in het land.

(Bron: Luscii/OLVG)

Photo by CDC on Unsplash

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten