13 mei 2020

Nieuwe NHG-Standaard Anticonceptie, nieuwe adviezen voor vergeten pillen

Begin mei 2020 verscheen de herziene NHG-Standaard Anticonceptie. Wat is er veranderd?

Veranderingen

 • In de herziene standaard staan handvatten (waaronder overzichtstabellen) voor de huisarts om de vrouw te begeleiden bij de keuze voor een methode.
 • Voor de combinatiepil zijn er eerste- en tweedekeusmiddelen aangewezen.
  - Eerste keus blijft een combinatiepil met levonorgestrel 150 mcg en ethinylestradiol 30 mcg.
  - Tweede keus is de pil met levonorgestrel 100 mcg en ethinylestradiol 20 mcg, en de pil met gestodeen 75 mcg en ethinylestradiol 20 mcg.
 • Artsen besteden tijdens het consult meer aandacht aan bijwerkingen, en met name ook aan psychische klachten (zoals stemmingsklachten of minder zin in seks).
 • Het advies bij het vergeten van de pil is aangepast (zie hiernaast).
 • Verder zijn er veranderingen in het plaatsen van spiraaltjes (het moment na de bevalling) en het implantatiestaafje (de methode).


Advies bij vergeten van de pil

Als de eenfasecombinatiepil met ethinylestradiol meer dan 12 uur te laat wordt ingenomen is het advies:

 • 1ste pil direct na de stopweek vergeten: advies is om seks uit te stellen of een condoom te gebruiken totdat er zeven pillen aaneengesloten zijn geslikt.
 • 2de t/m 7de pil vergeten: aanvullende maatregelen nodig als er twee of meer pillen zijn vergeten.
 • 8ste t/m 14de pil vergeten: aanvullende maatregelen nodig als er drie of meer pillen zijn vergeten.
 • 15de t/m 21ste pil vergeten: begin met de stopweek of begin met de volgende strip.

(Bron: NHG)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten