1 oktober 2019

Multivitaminen voor 50-plussers onderzocht

Er is grote variatie in de multivitaminepreparaten voor 50-plussers. De Consumentenbond onderzocht ze.

Fabrikanten van vitaminepreparaten brengen specifieke preparaten op de markt voor verschillende groepen zoals kinderen, 50-plussers, vrouwen, mannen enz.

Je zou verwachten dat de hoeveelheid vitamine D in die preparaten precies is afgestemd op de doelgroep, in overeenstemming met de adviezen van de Gezondheidsraad (10 mcg/dag voor 50+-vrouwen, 20 mcg/dag voor 70+-vrouwen en 70+-mannen). Dit blijkt niet het geval te zijn. Er zijn preparaten met te weinig vitamine D voor 50-plus-vrouwen (5 mcg), en preparaten met meer vitamine D dan nodig (15, 20 of 25 mcg).

Diverse multivitaminepreparaten bevatten hoeveelheden vitamine B1, B2 en B12 die ruim boven de ADH zijn (onder andere 500x de ADH aan vitamine B12). Dit is niet schadelijk omdat ze worden uitgeplast. Ook vitamine A, E en B6, foliumzuur, magnesium, koper en zink zijn vaak onlogisch hoog, maar wel onder de aanvaardbare bovengrens.

(Bron: Consumentenbond)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten