4 februari 2019

Minister Bruins wil gebruik sterke opiaten terugdringen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) neemt maatregelen om het groeiende gebruik van zware pijnstillers zoals oxycodon en fentanyl terug te dringen.

Deze middelen zijn effectief en onmisbaar in het bestrijden van ernstige pijn, maar aan het gebruik kleven risico’s, waaronder verslaving. De maatregelen moeten leiden tot het vergroten van de kennis en bewustzijn van de risico’s, duidelijke richtlijnen, meer onderzoek en snellere signalering van verkeerd of oneigenlijk gebruik van opioïden.

Verslavingsrisico

Bruins: “Het groeiend gebruik van zware pijnstillers baart me grote zorgen. In de VS is een maatschappelijk probleem ontstaan rondom mensen die - vaak ongewild - verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers. Ik wil er met artsen, onderzoekers en beleidsmakers voor zorgen dat wij die kant hier beslist niet op gaan.” Op pagina 6 e.v. legt anesthesioloog Bart van Wijck uit welke factoren het risico van verslaving vergroten. Goede voorlichting, gebruik bij de juiste indicatie en tijdig stoppen zijn belangrijke maatregelen om risico’s van verslaving te voorkomen.

Voorlichting en onderzoek

Tot de maatregelen hoort onder andere het geven van voorlichting en nascholing, en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit moet ertoe leiden dat voorschrijvers en gebruikers zich bewust zijn welke keuzemogelijkheden er op het terrein van pijnstillers zijn en welke risico’s hieraan verbonden zijn. Ook moet het gebruik, wanneer dat niet meer strikt noodzakelijk is, zo snel mogelijk op een verantwoorde manier worden gestopt. Vanaf 1 maart gaat een groep artsen, apothekers en andere deskundigen aan de slag om een actieplan op te stellen.  

Stijgend gebruik opiaten

Het gebruik van de sterk- en snelwerkende opiaten is de laatste jaren sterk gestegen. Dat is de reden voor maatregelen van minister Bruins. Vergrijzing is een van de oorzaken van het stijgende gebruik, maar ook toenemende aandacht voor pijnbestrijding. Verder lijkt er laagdrempelig te worden voorgeschreven, en worden er makkelijk herhaalrecepten gegeven. Mogelijk zijn de kennis en het bewustzijn van de mogelijke risico’s voor patiënten onvoldoende.

                                            Aantal gebruikers in Nederland

                                             fentanyl                      oxycodon

2008                                    65.000                        93.000

2018                                    111.000                     485.000

(Bron: Rijksoverheid.nl)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten