16 april 2021

MFB Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur vervalt

De stuurgroep MFB’s heeft besloten de MFB te verwijderen uit de aanvullende set voor openbare apothekers. Aanleiding hiervoor is het aangepaste medicatiebewakingsadvies van de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse.

Eerder heeft de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse, op basis van onderzoek, besloten dat het aanpassen van de orale dosering van amoxicilline/clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie en dialyse niet langer nodig is. Om de MFB’s in de zorgschillen aan te laten sluiten bij de actuele stand van de wetenschap, heeft de stuurgroep MFB’s besloten om de MFB ‘Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur’ te verwijderen uit de aanvullende set MFB’s. Voorts heeft de stuurgroep besloten geen vervangende nierfunctie MFB toe te voegen aan de landelijke of aanvullende set MFB’s.

Wil je meer hierover lezen? klik dan hier

bron: KNMP

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten