29 maart 2022

Met ingang van 5 april 2022 vervalt de regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt

Daarmee ontstaat landelijke uitwisseling van gegevens. Als zorgverlener kunt u voor de behandeling van patiënten belangrijke gezondheidsgegevens raadplegen bij de reguliere zorgverleners van die patiënten. Ook buiten de eigen regio en bij incidentele consulten.

Deze uitgesproken wens van veel zorgverleners werd overgenomen door de Algemene Vergadering van VZVZ bestaande uit koepels van zorgverleners en patiënten.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) functioneert tien jaar en het aantal gebruikers neemt dagelijks toe. Zij gebruiken de infrastructuur voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van de (onvoorziene) behandeling van patiënten. De gegevensuitwisseling is al lang niet meer beperkt tot huisartsen en apotheken. Alle ziekenhuizen en veel zelfstandige klinieken, GGZ-instellingen, VVT-organisaties, Ambulancezorg en ook de Jeugdgezondheidszorg maken gebruik van de infrastructuur. Jaarlijks verzenden zij gezamenlijk bijna een miljard berichten via het LSP.

Patiënten gingen er vaak van uit dat hun gegevens in het hele land beschikbaar waren.  Zorgverleners geven aan dat het niet kunnen beschikken over gegevens belemmerend werkt bij het leveren van goede zorg. 


En de verplaatsing van patiënten op het hoogtepunt van de coronapandemie toonde aan hoe belangrijk het is om op het juiste moment te kunnen beschikken over belangrijke medische informatie.

Deze overwegingen vormden de aanleiding voor de Algemene Vergadering (AV) van VZVZ (waarin de koepels van zorgverleners en patiënten zijn vertegenwoordigd) om te besluiten de regiogrenzen definitief op te heffen. Voorzitter van de AV, huisarts Ron Dingjan: ”Ik zie in de zomer veel toeristen uit eigen land in mijn praktijk in Brabant. Zij komen echt overal vandaan en ik moet telkens vragen naar hun medische verleden. En de patiënten begrijpen echt niet waarom ik die gegevens niet kan inzien. Daar hebben zij toch toestemming voor gegeven.”

Bron: vzvz.nl/nieuws
UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten