22 mei 2018

Melden van medicatie-incidenten

Farmakundestudent Samira Zouitni onderzocht onlangs hoe apothekersassistenten medicatie-incidenten melden en hoe dat verbeterd zou kunnen worden. Haar onderzoek is nu afgerond.

De resultaten uit de enquête bieden een hoop nieuwe inzichten en ideeën op voor de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR (PvP).

Driekwart van de apothekersassistenten registreert medicatie-incidenten in het kwaliteitshandboek en 70% was er niet van op de hoogte dat zij medicatie-incidenten ook bij het PvP kunnen melden. Een kwart vindt dat het melden via PvP te veel tijd kost.

Als er wel bij het PvP wordt gemeld, gebeurt dat in 80% van de gevallen via een interne koppeling met het kwaliteitshandboek en in 20% van de gevallen via de website www.vim-digitaal.nl.


Het PvP is hiermee aan de slag gegaan, met als resultaat:

  • Een nascholing voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, farmakundigen en overige geïnteresseerde medewerkers, waarmee zij inzicht krijgen in de relatie tussen menselijk gedrag en handelen en het ontstaan en voorkomen van medicatie- incidenten. Geïnteresseerd? Voor 29 mei en 19 juni zijn er nog enkele plekken beschikbaar! Meld u snel aan en KLIK HIER.
  • Een nieuw jasje voor de ‘praktijkprikkels’ en plaatsing op de homepage van www.vim-digitaal.nl.
  • Gesprekken met partners om een automatische melding mogelijk te maken vanuit het kwaliteitssysteem.

Meer over dit onderzoek lees je hier

Op de hoogte blijven? Volg het PvP via LinkedIn.

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten