14 december 2018

Medicijntekorten voorkomen

Langzaamaan komt de levering van de meestgebruikte anticonceptiepil weer op gang. Maar veel middelen zijn niet leverbaar. Hoe is dat te voorkomen?

Ligt het aan de lage prijzen, waardoor bedrijven hun medicijnen liever in andere landen verkopen? Of nemen goedkope fabrikanten het niet zo nauw met de bereiding, met vervuiling en daardoor terugroepacties tot gevolg? Of houden fabrikanten en groothandels de voorraden beperkt. Een opgeslagen medicijn kost immers geld zolang het niet is verkocht en er bestaat een riusico op verlopen van de uiterste gebruiksdatum.

Als er een tekort is kan er van alles aan de hand zijn. Een vervuiling, een kwaliteitsprobleem, een transportprobleem… Juist om de kwaliteit van geneesmiddelen te garanderen, zetten farmaceuten eerder de levering stop dan dat ze onvolkomen medicijnen verkopen.

Voorraden vergroten

Ludwig Castelijns, voorzitter van de ‘groothandelclub’ BG Pharma en directeur van Mosadex, stelt voor om fabrikanten te verplichten een voorraad van vier maanden aan te houden. Bij de groothandels en bij de apotheken zou er altijd een voorraad voor een maand beschikbaar moeten zijn. Zo zou een terugroepactie of een productiefout niet direct zulke dramatische gevolgen hebben.

Jan Broeren van Generieke Leveranciers Nederland, staat ook open voor het plan, al zet hij vraagtekens bij de grootte van de verplichte voorraden en bij een boetesysteem. Hij stelt een meldplicht voor: elke twee weken zouden fabrikanten en groothandels de grootte van hun voorraden aan de overheid moeten melden. Zo zou beter op eventuele tekorten geanticipeerd kunnen worden.

Minister Bruins van VWS heeft toegezegd om de plannen nader te onderzoeken.

(Bron: Trouw)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten