20 december 2019

Medicijnresten in water

De hoeveelheid medicijnen in oppervlaktewater is een groot probleem aan het worden. In de hele medicijnketen - van productie tot afvalwaterzuivering - zijn afspraken gemaakt om de lozingen in het riool te beperken en rioolwater te zuiveren. UA interviewde Caroline Moermond (RIVM) en Richard van Hoorn (waterschap Vallei en Veluwe) over dit onderwerp.

Lees deel 1 van dit artikel
Lees deel 1 van dit artikel

Lees deel 1 van dit artikel
Lees deel 2 van dit artikel

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten