1 maart 2019

Medicijnen via internet: riskant maar makkelijk te bestellen

Honderdduizenden Nederlanders kopen weleens online receptmedicijnen zonder dat ze daarvoor een doktersvoorschrift hebben, meldt de Consumentenbond.

En dat is heel eenvoudig, merkte de bond. Bij twaalf aanbieders bestelde de bond twintig receptgeneesmiddelen als antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en kankermedicijnen. Van de twintig bestelde medicijnen werden er zestien bezorgd, vanuit Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, India en Singapore.

Het ging niet om nepgeneesmiddelen: het RIVM vond inderdaad de werkzame stof in de medicijnen. Al was de concentratie soms te laag maar soms ook te hoog.

In Nederland mag alleen een arts met wie je een behandelrelatie hebt een recept voorschrijven. Met dit recept haal je bij de apotheek het geneesmiddel af. Voor herhaalrecepten kunnen mensen eventueel terecht bij legale internetapotheken (te controleren met een logo).  

De internetapotheken waar de Consumentenbond medicijnen bestelde, leken soms bedrieglijk op legale internetapotheken. Soms moest er een vragenlijst worden ingevuld om een ‘arts’ een diagnose te laten stellen.

Het is duidelijk dat de controle op de samenstelling van de medicijnen, de indicatie, de medicatiebewaking en de bewaaromstandigheden via deze apotheken absoluut onvoldoende zijn.

Hopelijk kan dit onderzoek van de Consumentenbond bijdragen aan het bewustzijn van de Nederlanders dat de eigen arts en de eigen apotheek toch de veiligste weg naar medicijnen bieden.

Uit het artikel in de Consumentengids maart 2019

(Bron: Consumentenbond)

Lees het volledige artikel

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten