29 november 2018

Maximering van de eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage voor patiënten maximaal € 250,-

  • De eigen bijdrage wordt maximaal € 250,-. Tot en met 2018 was er geen maximum aan de eigen bijdrage.
  • Dit gaat over de eigen bijdrage voor geneesmiddelen die duurder zijn dan de verzekering vergoedt. Het komt bovenop het eigen risico (alleen voor volwassenen, wettelijk € 385,-; mogelijk hoger, afhankelijk van de afgesloten verzekering).
  • Deze maatregel is gunstig voor patiënten die geneesmiddelen gebruiken waarvoor ze moeten bijbetalen, als die eigen bijdragen met elkaar tot nu toe hoger uitkwamen dan € 250,- per jaar. ‘Alles wordt altijd maar duurder’ gaat hier niet meer op. Deze maatregel is dan ook bedoeld om de zorg voor chronisch zieken betaalbaar te houden.
  • Bovendien hoeft de eigen bijdrage niet meer aan de balie betaald te worden, maar deze wordt betaald door de verzekering. De eerste € 250,- wordt later bij de patiënt teruggevorderd.
  • Bij aflevering moet je de patiënt informeren dat voor het betreffende geneesmiddel een eigen bijdrage verschuldigd is en dat deze (tot € 250) geïnd wordt door de verzekeraar.
  • Medicijnen die niet vergoed worden volgens het GVS, moet de patiënt nog wel aan de balie betalen.

Vragen die je kunt krijgen

  • Mensen hebben moeite met het verschil tussen de eigen bijdrage en het eigen risico. Het eigen risico gaat over de eerste € 385 van wel-vergoede zorg. De eigen bijdrage gaat over middelen waarvoor moet worden bijbetaald omdat ze niet volledig worden vergoed.

  • Mensen kunnen vragen voor welke van hun geneesmiddelen ze moeten bijbetalen of hoeveel ze al hebben bijbetaald.

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten