1 mei 2020

'Masker 19' als codewoord voor huiselijk geweld

Vraagt iemand in de apotheek om ‘masker 19’? Dan is dat een code voor ‘Help mij: ik ben slachtoffer van huiselijk geweld’. De apotheek kan
deze persoon dan in contact brengen met hulpverleners. De hulpvraag kan mondeling worden gesteld, maar ook op een briefje.

Het ministerie van VWS, de hulporganisatie Veilig Thuis en apothekersorganisatie KNMP komen met de code tegemoet aan een wens van hulpverleners. Zij zijn bang dat huiselijk geweld de afgelopen weken is toegenomen nu veel mensen thuiszitten vanwege de coronamaatregelen. Harde cijfers hierover ontbreken.

"Apotheken zijn voor veel mensen een veilige, betrouwbare omgeving. Daarnaast zijn ze laagdrempelig en goed bereikbaar", zei KNMP-voorzitter Aris Prins in het NOS-Radio 1-Journaal. Apotheken beschikken bovendien over de contactgegevens van mensen en kunnen die - als iemand op deze wijze daar toestemming voor geeft - dus doorgeven.

Gisteravond (30 april) zijn alle apothekers op de hoogte gesteld van het nieuwe codewoord. "Ik ga ervan uit dat het vandaag al werkt", zegt de apothekersvoorzitter.

Het ministerie begon vorig weekend al een voorlichtingscampagne waarin slachtoffers en anderen tips krijgen hoe ze huiselijk geweld het best kunnen melden. Ook hebben hulporganisaties de afgelopen tijd de melddrempel proberen te verlagen, onder meer door chatdiensten aan te bieden.

Het codewoord ‘masker 19’ is ook in Frankrijk en Spanje ingevoerd.

(Bron: NOS)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten