16 juni 2021

Leefstijladvies in de apotheek

De verschillende contactmomenten met de patiënt bieden een uitgelezen kans om het gesprek over leefstijl aan te gaan.

Ben jij je er ook steeds bewuster van, dat patiënten veel zelf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren en dat alleen medicatie vaak onvoldoende oplossing biedt?

Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat een gezonde leefstijl een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen of behandelen van vele klachten en ziektes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. De coronapandemie heeft dit nog eens extra benadrukt en laat zien dat een gezonde leefstijl medebepalend is voor een gunstiger beloop van de infectie.

Een gezonde leefstijl en preventie zorgen voor positieve effecten op de gezondheid, in het voorkomen van ziektes en in de genezing, of hebben een positieve invloed tijdens en na ingrepen. Ze dragen bovendien bij aan het voorkomen van sommige bijwerkingen en complicaties van medicijnen en andere medische behandelingen.

Tijdens de eerste uitgifte, het ophalen van herhaalmedicatie en medicatiereviewgesprekken, zijn er meerdere contactmomenten met de patiënt. Deze bieden je de kans om het gesprek over leefstijl aan te gaan (mits de patiënt daarvoor openstaat en mits een veilige omgeving is gecreëerd). Met een gezonde leefstijl krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. 

Vraag: Heb je enig idee voor hoeveel procent leefstijl- en omgevingsfactoren bijdragen aan het ontstaan van een ziekte of aandoening?

a) 0-20%
b) 20-40%
c) 40-60%
d) >60%

In de apotheek wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van deze kennis. 

Maar stel dat verbeteringen in de leefstijl net zo effectief zijn als medicatie of een operatie om een patiënt gezonder te maken, of misschien wel effectiever? Dan is het logisch dat wij, het apotheekteam, de patiënt gaan helpen om een gezonde leefstijl aan te gaan nemen. Samen met andere professionals kunnen we de patiënt helpen gedragsverandering te bereiken.

Ga je graag met leefstijl aan de slag in jouw apotheek? Dan is de interactieve training over leefstijl in de apotheek echt iets voor jou!

In deze training leer je waarom een gezonde leefstijl zo belangrijk is voor onze gezondheid. Na het volgen ben je op de hoogte van de zes meest bepalende leefstijlfactoren, zoals onder andere gezonde voeding, beweging, ontspanning. Je krijgt tevens inzicht in je eigen leefstijl.

Ook leer je wat insulineresistentie is, een van de oorzaken voor het ontstaan van veel (chronische) aandoeningen. Je leert hoe je leefstijl positief kunt beïnvloeden en hoe je de patiënt hierin kunt adviseren.

Daarnaast leer je hoe je een leefstijlgesprek met een patiënt kunt voeren. Je leert hoe je de patiënt een opening kunt bieden om over te praten, hoe je de patiënt hierin verder kunt adviseren of waarnaar je de patiënt kan doorverwijzen voor verdere hulp.

De training is vanaf september te volgen bij de SBA Academie! Deze training wordt ontwikkeld door ziekenhuisapotheker en voorzitter van de Landelijke Werkgroep Voeding en Farma, Rinske Pauw.

PS Het goede antwoord is trouwens antwoord D. Circa 70% (gemiddelde in de range van 60-80%). Had je dat verwacht?

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten