1 april 2020

Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voor coronapatiënten op intensive care

Om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care voor de behandeling van coronapatiënten het hoofd te bieden, gaat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) de coördinatie van de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen landelijk organiseren.

Geneesmiddelen zijn (net als IC bedden en beademingsapparatuur) bepalend voor de beschikbare capaciteit op de intensive care. Het landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen onderhoudt dagelijks contact met ziekenhuisapotheken en groothandels om een accuraat beeld te houden van de medicijnvoorraad en grondstoffen voor geneesmiddelen.

Buitenland en zelf bereiden

Naast het monitoren van voorraden helpt het coördinatiecentrum ook bij het vergroten van de beschikbaarheid van deze medicijnen vanuit het buitenland. Daarnaast beoordeelt het landelijk coördinatiecentrum of ziekenhuisapotheken zelf extra medicatie kunnen bereiden voor de coronapatiënten op de intensive care.


Het landelijk coördinatiecentrum zal nauw samenwerken met het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten bij het CBG en de IGJ. Zo kan er door het Meldpunt onder andere preventief een besluit worden genomen om tekorten te voorkomen en sneller uitzonderingen worden toegestaan voor het ompakken van geïmporteerde verpakkingen voor gebruik in ziekenhuizen.(Bron: CBG, 1-4-2020)
UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten