24 maart 2017

Kleine kwalen steeds vaker bij de huisarts

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de huisarts voor een eenvoudige gezondheidsklacht. In de afgelopen twaalf jaar is het aantal zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys op basis van NIVEL-cijfers. Het onderzoek werd 23 maart jl. gepresenteerd in het rapport ‘Zelfzorg bij kleine kwalen’.

In 2015 betrof 17,1% van de huisartscontacten kleine kwalen die zonder tussenkomst van de huisarts met zelfzorg opgelost hadden kunnen worden. De beoogde verschuiving van eerstelijnszorg naar zelfzorg komt dus niet op gang, terwijl er wel steeds meer taken vanuit de tweede lijn bij de huisarts komen te liggen. Daarmee komen de geplande miljardenbesparingen in gevaar.

In het rapport wordt berekend hoeveel zelfzorg kan besparen: 111 miljoen euro voor de huisartscontacten, en daarnaast de uitgaven aan voorgeschreven medicatie. Vaak is zelfzorg ook voor de patiënt goedkoper. Bijkomend voordeel is dat huisartsen meer tijd hebben om tweedelijnstaken over te nemen.

Brancheorganisatie Neprofarm, opdrachtgever van het rapport, heeft tien aanbevelingen gedaan om te bevorderen dat het potentieel van zelfzorg beter wordt benut. Onder andere:

  • stel geneesmiddelen die nu vaak worden voorgeschreven bij kleine kwalen, ook zonder recept beschikbaar;
  • schrap vergoeding van geneesmiddelen waarvoor een vergelijkbaar zelfzorggeneesmiddel beschikbaar is;
  • laat apothekers(assistenten) aan de patiënt adviseren om voor geneesmiddelen waarvoor een zelfzorgalternatief beschikbaar is, dat alternatief te kopen.

Bron: Neprofarm

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten