1 november 2020

Medicatiebewaking op interacties in G-Standaard veranderd

Ua5 2019 P36 Oudere Apothekersassistente Balie Advies

De klassieke medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard is vervallen. Per 1 november 2020 bevat de G-Standaard alleen nog interactiebewaking op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s).

Dit betekent dat je minder te maken krijgt met niet-relevante signalen. Een volgende stap ter vermindering van zulke signalen vindt plaats op 1 februari 2024. Dan vervalt de klassieke bewaking op contra-indicaties, inclusief verminderde nierfunctie.

7000 MFB’s

De G-Standaard bevat op dit moment zo’n 7.000 MFB’s, inclusief de bewaking op interacties, contra-indicaties, verminderde nierfunctie en een aantal andere bewakingen zoals maagbescherming en osteoporoseprofylaxe. Indien de eigen softwareleverancier ook deze MFB’s heeft geïmplementeerd, kunnen apothekers daar al profijt van hebben. De KNMP wil de MFB’s in de G-Standaard verder uitbreiden en de resterende klassieke medicatiebewaking waar mogelijk omzetten naar MFB’s.

Bron: KNMP
Meer informatie over MFB’s, inclusief Q&A’s, is te vinden op knmp.nl/mfb. Alle MFB’s, inclusief onderbouwing, adviezen en stroomschema, in de G-Standaard zijn te raadplegen op de KNMP Kennisbank https://kennisbank.knmp.nl/article/medisch_farmaceutische_beslisregels/intro.html

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten