4 augustus 2016

Kinderhersenen reageren anders op methylfenidaat

Methylfenidaat werkt in de hersenen van kinderen anders dan bij volwassenen. Bij kinderen verhoogt het de doorbloeding in de hersenen. Dat is een indirecte maat voor een langdurige verandering in de concentratie van het boodschapperstofje dopamine.

Dit blijkt uit onderzoek aan het AMC, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in JAMA Psychiatry. Volgens onderzoeksleider prof. Liesbeth Reneman was het onderzoek nodig omdat methylfenidaat vaak wordt voorgeschreven aan kinderen, terwijl de effecten op het dopaminesysteem in de hersenen vooral bij volwassen proefdieren en volwassen mensen zijn onderzocht, bij wie het brein - anders dan bij kinderen – grotendeels is uitontwikkeld.

Het AMC-onderzoek keek specifiek naar mogelijke langdurigere effecten van methylfenidaat op de hersenen. Bij ongeveer vijftig kinderen (10-12 jaar) en vijftig volwassen (23-40 jaar) met ADHD kreeg de helft placebo, de andere helft methylfenidaat, gedurende ongeveer vier maanden. Alle proefpersonen hadden voor hun ADHD nog geen medicijnen gebruikt. De reactie van het dopaminesysteem werd onderzocht met behulp van een hersenscan vooraf en een week na het stoppen met de medicijnen. Als er na een week een effect wordt gezien, duidt dat op een langdurige verandering, want het lichaam breekt methylfenidaat binnen een dag af. Zo was te zien dat de doorbloeding in de hersenen van kinderen in reactie op methylfenidaat, één week na het stoppen met de medicatie, verhoogd was. Er was een verhoogde activiteit van het dopaminesysteem. Dit effect was niet te zien bij de volwassenen.


De onderzoekers merken op dat dit maar een klein onderzoek is en dat de behandeling van vier maanden kort is. De studie wordt daarom voortgezet. Reneman vindt niet dat artsen moeten stoppen met het voorschrijven aan kinderen. “Het gebruik bij kinderen moet goed worden afgewogen tot er meer bekend is over de consequenties op de lange termijn van het voorschijven van methylfenidaat op jonge (kinder)leeftijd. Het middel zou alleen moeten worden voorgeschreven aan kinderen die daadwerkelijk ADHD hebben en hiervan aanzienlijke hinder ondervinden.”

Bron: AMC

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten