26 februari 2020

Jouw advies over het Coronavirus

Maken mensen zich zorgen over besmettelijkheid van het coronavirus? Geef ze deze informatie en adviezen.

Hoe voorkom je besmetting?

Net als voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn deze maatregelen belangrijk om verspreiding tegen te gaan:

  • Was je handen regelmatig. Lees hier wanneer en hoe.
  • Verschoon stoffen handdoeken regelmatig. Gebruik eventueel na het handenwassen papieren wegwerphanddoeken of een droger.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi die na gebruik in een afvalemmer.

Is het zinvol om een mondkapje te dragen?

  • Het dragen van mondkapjes door mensen buiten de gezondheidszorg is niet zinvol. Het geeft schijnzekerheid.
  • Voor medisch personeel zijn speciale maskers beschikbaar die heel goed sluiten over de neus en mond. Je moet die maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk.

Hoe kan het nieuwe coronavirus zich verspreiden?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen.Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Dus als je twee meter afstand houdt, is er geen risico van besmetting. Het virus blijft niet leven als het niet snel in een nieuwe gastheer terecht komt.Er zijn geen aanwijzingen dat een luchtverversingssysteem besmettingen zou kunnen overbrengen.Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich kan verspreiden via bijvoorbeeld voedsel, geld, pakketjes uit China.Het coronavirus wordt niet overgedragen door muggen.Vieze handen - waarin iemand net heeft gehoest - zijn mogelijk wel een besmettingsbron. Daarom is het belangrijk om regelmatig je handen te wassen. 


Is het zinvol om me te laten testen?

Het heeft alleen zin om je te laten testen als je ernstige gezondheidsklachten hebt. Is dat het geval, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.Relevante symptomen zijn: Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.Ook als je uit een land of streek komt waar het coronavirus is geconstateerd, is testen alleen zinvol bij ziekteverschijnselen. En dan nog is de kans groot dat het om een gewoon griep- of verkoudheidsvirus gaat.Tussen het afnemen van een monster bij een persoon die mogelijk besmet is en de definitieve uitslag zit ongeveer 24 uur.   

Lees verder op de site van het RIVM.

Foto virus: Photo by CDC on Unsplash. Dit is een MERS-virus, ook een type coronavirus.


UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten