2 november 2017

Huisartsen willen overleggen

Huisartsen geven aan dat zij willen overleggen met andere huisartsen en apothekers over het medicatiebeleid voor ouderen met meerdere ziekten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Judith Sinnige.

Veel ouderen hebben verschillende aandoeningen en hebben daarom ook meerdere geneesmiddelen nodig. Om deze doelgroep van passende medicatie te voorzien, moet je de zorg goed organiseren. Laten huisartsen en apothekers dit gezamenlijk oppakken en de patiënt hierbij betrekken, is het voorstel van Judith Sinnige. Zij deed onderzoek naar ‘multimorbiditeit en medicatiemanagement’ bij het NIVEL en promoveerde op 31 oktober jl. aan de Radboud Universiteit op dit onderzoek. Huisartsen gaven aan ook meer overleg te wensen.


Meer afstemming nodig


Het blijkt namelijk dat huisartsen niet allemaal op dezelfde manier omgaan met de behandeling van patiënten met meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit). Zo blijken er grote verschillen te zijn in het aantal geneesmiddelvoorschriften per huisartsenpraktijk. Huisartsen hebben de onderzoekster verteld dat zij daarom gemaakte keuzes in het medicatiebeleid regelmatig willen doornemen met andere huisartsen en apothekers. Bijvoorbeeld door middel van structurele medicatiebeoordelingen.

Structurele overlegmomenten en training kunnen bijdragen aan een heldere visie op het complexe medicatiebeleid voor patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie, waarin ook aandacht is voor wensen en voorkeuren van individuele patiënten.

Multimorbiditeit en polyfarmacie spelen steeds meer in de huisartspraktijk. Dat komt door de vergrijzing: het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe. Bovendien blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Daardoor zal een steeds groter deel van de patiëntenpopulatie van de huisarts ‘op leeftijd’ zijn, terwijl juist bij ouderen meer sprake is van multimorbiditeit. 

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten