8 mei 2019

Huisartsen verwijzen patiënten met kleine kwalen naar… de drogist

Mensen die voor een huis-tuin-en-keukenkwaal zoals buikpijn, verkoudheid of schaafwonden de huisarts bellen, kunnen worden doorverwezen naar een drogisterij.

In het project Proeftuinen Zelfzorg (in de regio Brummen-Tiel) wordt onderzocht hoe samenwerking tussen drogisten en de zorgaanbieders in de eerste lijn bijdraagt aan doelmatige zorg.

Huisartsen zijn relatief veel tijd kwijt aan kleine kwalen. Bovendien moeten ze steeds meer taken overnemen van de tweede lijn. Om hen te ontlasten en om de zorg betaalhaar te houden, moeten consument en patiënt in dit project de regie nemen over de eigen gezondheid. Huisartsen zullen daarom voor kleine kwalen naar de drogist verwijzen en omgekeerd zullen de drogisten naar de huisarts verwijzen als de advieskaarten (vgl. de Zelfzorgstandaard) dat voorschrijven.

Bijna de helft van de huisartsen (46%) is positief over ondersteuning door de drogist en vier op de tien consumenten zien afstemming tussen huisarts en drogist zitten. Het project is een initiatief van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en wordt ondersteund door het Nivel en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De resultaten worden begin 2020 verwacht.

(Bron: CBD)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten