16 juni 2017

"VIMmen wordt gelukkig steeds meer de cultuur"

Lange tijd was het voor zorgverleners moeilijk om fouten toe te geven. Een fout werd beschouwd als falen van een persoon of van de eigen organisatie. Gelukkig is dat aan het veranderen. Fouten herkennen, erkennen en melden. Zonder te oordelen, zodat de zorg veiliger wordt.

Dat is de bedoeling van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) - of het Portaal voor Patiëntveiligheid zoals het instituut tegenwoordig eigenlijk heet. We spreken met directeur David Opstelten en met Henriëtte Leenders, die bij het Portaal voor Patiëntveiligheid de publicaties verzorgt.

In bijna elk nummer van UA staat een aflevering van de rubriek Patiëntveiligheid. Henriëtte Leenders bespreekt daarin een incident dat vanuit een apotheek is gemeld bij de CMR. “We vinden het belangrijk dat je in de apotheek leert van elkaar. Dat je ziet wat er mis kan gaan, zodat je zo’n fout in de toekomst kunt voorkomen”, vertelt ze. Dat is ook het belangrijkste doel van de CMR: dat de zorg veiliger wordt. “Het gaat niet om een casus en de afloop, maar om het vinden van systeemfouten die een risico vormen”, licht Leenders toe. “We zijn op zoek naar de basisoorzaak van zo’n fout, zodat daar iets aan gedaan kan worden.”


Lange tijd was het voor zorgverleners moeilijk om fouten toe te geven. Een fout werd beschouwd als falen van een persoon of van de eigen organisatie. Gelukkig is dat aan het veranderen. Fouten worden nu open - maar veilig - besproken, zodat mensen en organisaties van elkaars fouten kunnen leren. “Incidenten moet je altijd melden en analyseren in je eigen organisatie”, benadrukt Opstelten. 

“Daarnaast kun je het incident melden bij de CMR. Tegenwoordig gaat dat heel makkelijk door vanuit het kwaliteitssysteem een koppeling maken met de CMR.” Bij de CMR worden meldingen gescreend, geanalyseerd en gepubliceerd, zodat ook anderen ervan kunnen leren. “Het gaat écht om het leermoment”, zegt Leenders, “niet om falen of schuld.” “Precies”, vult Opstelten aan, “een fout is pas erg als je er niet van leert.”

Veilig incidenten melden (VIMmen) wordt gelukkig steeds meer de cultuur, zeker in de farmacie. Veilig: anoniem melden, praten in je organisatie zonder dat er aan schuld wordt gedacht. “Het is heel oncollegiaal om een incident voor jezelf te houden”, zei een apotheker onlangs tegen Leenders. “Daarmee houd je namelijk het risico in stand dat anderen dezelfde fout maken.”

Veilig melden

“De incidenten die gemeld worden, kunnen iedereen gebeuren. We willen dat iedereen zich daarvan bewust is”, zegt Leenders. “Daarom is het belangrijk om in alle veiligheid over procedures en fouten te praten. Praten, praten, praten, niet veroordelen.” “Controle is geen wantrouwen”, vult Opstelten aan. “Het is een manier om samen het beste product te leveren: veilige zorg.”

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten