16 september 2016

Hoofdluis ook op middelbare scholen

Is je kind van de basisschool af, dan is het nog niet gedaan met de ‘kopzorgen’ over hoofdluis. Werd hoofdluis voorheen vooral beschouwd als iets dat voorkomt bij kinderen in de basisschoolleeftijd, ze komen ook voor op middelbare scholen. Resultaten van het meldingsonderzoek ‘LuisThuis?’ van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) bevestigen dit.

Het RIVM houdt een meldingsonderzoek, ‘Luis thuis?’ genaamd. Mensen kunnen melden of er wel of geen hoofdluis in het gezin is. Dit geeft natuurlijk een vertekend beeld, want mensen die te maken hebben met hoofdluis, melden zich eerder dan degenen die nergens last van hebben. De onderzoekers van het RIVM zien nu iets opvallends: hoofdluis rukt op naar de middelbare scholen. Van alle meldingen die afkomstig waren van kinderen die naar de basisschool gaan, ging het in 28% van de gevallen om een melding dat ze hoofdluis hadden. Bij de middelbare scholieren was dat 19% en van de kinderen onder de vier jaar 17%. Volwassenen meldden het minst vaak hoofdluis, maar toch nog 11%. 

Overlopen


Dat hoofdluis bij basisschoolleerlingen voorkomt, is niet verwonderlijk. De diertjes leven dicht bij de hoofdhuid, zetten hun eitjes (neten) af op het haar en lopen over van het ene hoofd naar het andere als ze de gelegenheid krijgen. Bij ravottende en spelende kinderen krijgen ze die gelegenheid volop. Maar leerlingen op de middelbare school zitten ook steeds vaker met hun hoofden bij elkaar. Samen een selfie maken, samen een filmpje bekijken op de smartphone, gezellig dicht tegen elkaar op de bank zitten, huggen, dat zijn allemaal momenten dat de hoofdluis kan overlopen. Heeft er één middelbare-school-leerling hoofdluis ‘gekregen’ van een jonger broertje of zusje, dan kan deze de diertjes meenemen naar zijn of haar vrienden en vriendinnen op de middelbare school.

Meisjes


Meestal betreft het vriendinnen, want het is gebleken dat driekwart van de hoofdluismeldingen van meisjes en meiden komt. Mogelijk komt dat doordat meisjes vaker los, lang haar hebben dan jongens. Maar ook het gedrag van meisjes kan hoofdluis in de kaart spelen. Want zijn het niet vooral meisjes die vaker samen de smartphone bekijken, selfies maken en dicht op elkaar zitten? 

Checken


Op de basisscholen wordt op hoofdluis gecontroleerd en er zijn protocollen voor wat er gedaan moet worden als er een besmetting wordt geconstateerd. Op de middelbare school is dat niet het geval. Het wordt dus tijd dat leerlingen niet alleen hun mails en berichtjes ‘checken’ maar ook hun haren.

Wat te doen?


“Luis in je haar? Kammen maar!” luidt de slogan van de hoofdluiscampagne van het RIVM. Het advies is om zodra hoofdluis is geconstateerd, dezelfde dag nog te beginnen met de kam-campagne: twee weken lang elke dag het haar doorkammen met een fijntandige kam (bijvoorbeeld een luizenkam), eventueel in combinatie met het gebruik van een antihoofdluismiddel. Ook is het belangrijk dat familieleden, (ouders van) vrienden van de kinderen, en sportclubs worden ingelicht. Wanneer anderen in de omgeving niet gelijktijdig worden gecontroleerd en behandeld, is de kans namelijk groot dat de hoofdluis snel weer terugkomt. Bij gebruik van een antihoofdluismiddel heeft een middel op basis van dimeticon de voorkeur.

 
Bron: RIVM

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten