15 juni 2018

Hitte en medicijnen

Als de temperatuur oploopt, is dat niet voor iedereen prettig. Bij mensen met een slechte temperatuurregulatie kan het zelfs ernstige gevolgen hebben.

Dit kan het geval zijn bij ouderen en bij gebruikers van medicijnen die effect hebben op de temperatuurregulatie (zie de tabel). Ook de onderliggende aandoeningen kunnen de temperatuurregulatie bemoeilijken.

Zeker als je deze middelen ’s zomers aan ouderen aflevert, is het zinvol om adviezen te geven tegen uitdroging, zoals voldoende drinken, voldoende zout nemen en de volle zon vermijden. Wijs ook op tekenen van uitdroging of ontregeling van de temperatuurregulatie zoals spierkramp, snelle hartslag, uitputting, slechte concentratie, hoofdpijn, misselijkheid of flauwvallen.

Normaal gesproken regelt het lichaam de temperatuur door meer warmte af te voeren via een intensere transpiratie en huiddoorbloeding. Voor beide is een voldoende hoeveelheid vocht in het lichaam nodig. 

Geneesmiddelen met een effect op de temperatuurregulatie

  • Diuretica (verhogen vocht- en zoutverlies)
  • Laxantia (verhogen vocht- en zoutverlies)
  • Anticholinergica (verminderen transpiratie)
  • Sympathicomimetica (werken vaatvernauwend)
  • Antipsychotica (hebben effect op de temperatuurregulatie in de hersenen met dopamine)
  • RAAS-remmers, NSAID’s (verstoren de elektrolytenbalans)
  • Antidepressiva (hebben effect op de temperatuurregulatie in de hersenen met serotonine)

 (Bron: KNMP)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten