24 juni 2020

Hitte en medicijnen

Als de temperatuur oploopt, is dat niet voor iedereen prettig. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Welke adviezen kun je geven?

Veel drinken is belangrijk!

Normaal gesproken regelt het lichaam de temperatuur door meer warmte af te voeren via een intensere transpiratie en huiddoorbloeding. Voor beide moet het lichaam over voldoende vocht beschikken. 

Verminderde temperatuurregulatie

Voor mensen met een slechte temperatuurregulatie kan de hitte ernstige gevolgen hebben. Zij kunnen de hitte niet afvoeren. Om welke mensen gaat het?

 • ouderen
 • gebruikers van bepaalde medicijnen (zie de tabel hiernaast). Ook de onderliggende aandoeningen kunnen de temperatuurregulatie bemoeilijken.

Jouw advies

Adviseer kwetsbare mensen bij hitte:

 • minimaal 2 liter vocht per dag te drinken. Geschikt zijn: kraan- of flessenwater, melk, karnemelk, thee, koffie of vruchtensap. 
  Verdeel dit over de dag: telkens een glas of kopje. Houd het drinken bij de hand. Drink ook als je geen dorst hebt. 
 • zoveel mogelijk in de schaduw en de koelte te blijven. Ga alleen ‘s morgens naar buiten als het nog redelijk koel is, draag luchtige kleding en gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
 • zich niet in te spannen.

Medicijnen bewaren

Hoe kun je bij een hittegolf je medicijnen bewaren onder de 25 graden? Dat is moeilijk. De koelkast is geen alternatief als dit niet heel duidelijk op het etiket of in de bijsluiter staat. Probeer een koele plek in huis te vinden.


Tekenen van uitdroging of van een ontregelde temperatuurregulatie

 • spierkramp
 • snelle hartslag
 • uitputting
 • slechte concentratie
 • hoofdpijn
 • misselijkheid 
 • flauwvallen 

Geneesmiddelen met een effect op de temperatuurregulatie

 • Diuretica (verhogen vocht- en zoutverlies)
 • Laxantia (verhogen vocht- en zoutverlies)
 • Anticholinergica (verminderen transpiratie)
 • Sympathicomimetica (werken vaatvernauwend)
 • Antipsychotica (hebben effect op de temperatuurregulatie in de hersenen met dopamine)
 • RAAS-remmers, 
 • NSAID’s (verstoren de elektrolytenbalans)
 • Antidepressiva (hebben effect op de temperatuurregulatie in de hersenen met serotonine

Wijs gebruikers van diuretica op de mogelijkheid van uitdroging en de verschijnselen daarvan. Geef advies om dit te voorkomen of verwijs ze naar de arts, zodat patiënten niet zelf hun dosering gaan veranderen.


  Zie ook www.apotheek.nl/themas/hitte-en-medicijnen

  (Bron: KNMP)

  UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten