14 december 2021

Het Borstkankerhandboek door Anna van Wittenberghe

Eén op de zeven vrouwen en een klein aantal mannen in Nederland krijgt borstkanker. Dat betekent dat elke dag circa 45 mensen in ons land deze diagnose krijgen. Zij willen bijna allemaal hetzelfde: antwoorden op alle vragen die op ze afkomen.

Bijna alle vrouwen die de diagnose borstkanker krijgen – zo’n 17.000 per jaar – willen er alles over weten. Hun zoektocht op internet leidt vaak tot wanhoop: er zijn te veel bronnen en je hebt heel veel filters nodig om je weg te vinden. Op zo’n moment in je leven is dit een lastige opgave. Ervaringsdes-kundige en journalist Anna van Wit-tenberghe schreef een overzichtelijk handboek waarin vrijwel alle aspec-ten waar borstkankerpatiënten en hun omgeving mee te maken krijgen (of kunnen krijgen) aan de orde komen. Tegelijkertijd besteedt zij aandacht aan een scala aan praktische en emotionele zaken die om aandacht vragen.

Toegankelijke kennisbron
Borstkanker kan je als vrouw op alle leeftijden overkomen. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Je prog-nose is afhankelijk van een veelheid aan factoren. In dit handboek wordt een toegankelijke inkijk gegeven in de ingewikkelde DNA-materie en de vele varianten en stadia van borstkanker. Daarnaast wordt een compleet over-zicht gegeven van verschillende be-handeltrajecten, opties en mogelijkhe-den die op je pad kunnen komen. Een heldere indeling zorgt ervoor dat je de informatie waarnaar jij op zoek bent, snel kunt vinden.

Herkenbare ervaringen

Voor borstkankerpatiënten en hun omgeving is het overduidelijk: je leven staat op zijn kop. De vanzelfsprekend-heid waarmee je tot dan toe hebt ge-leefd, is weg en heeft plaatsgemaakt voor heftige emoties en heel veel vragen. In het boek vertellen veertien vrouwen en een man in zeer persoon-lijke interviews over het ontdekken, beleven en omgaan met borstkanker. Ook vertellen zij over hun verschillen-de medische trajecten, hoe ze dat emotioneel en praktisch hebben beleefd en wat hun situatie nu is. Hun verhalen variëren van positief tot dra-matisch en zijn allemaal geschreven met een sterk inlevingsvermogen en een gedegen kennis en nuchterheid.

Praktische hulp

Vergeten gebieden zoals pijn, ver-moeidheid, herintreden en psychische problemen worden uitvoerig beschre-ven met duidelijke verwijzingen naar goede coaches en hulpverlening. Praktische tips en lijstjes dienen als hulp ter voorbereiding van een bezoek aan de specialist, een behandeling of vooraf aan een operatie. Ook be-steedt Anna aandacht aan het verlies van je borst(en) of delen ervan en wat borstprothesen, implantaten en andere oplossingen voor reconstructie kunnen betekenen. Heel attent zijn de tips voor je dagelijks leven na een operatie en tijdens de behandelingen. Deze variëren van gezonde recepten tot ontspanning en seksbeleving.

OVER DE AUTEUR

Anna van Wittenberghe is oud-hoofd-redacteur en freelance redacteur van diverse lifestylebladen, schrijver en vertaler. Ze vertaalde en bewerkte vele The New York Times-bestsellers op het gebied van gezondheid, psyche en voeding. In 2019 kreeg zij zelf de diagnose borstkanker. Zij schreef met Het borstkankerhandboek het boek dat zij toen zelf had willen lezen, maar dat nergens te vinden was.

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten