14 december 2021

Help patiënten in risicogroepen beschermen met pneumokokkenvaccinatie op maat

Mensen in de leeftijd van 73-79 jaar worden opgeroepen via het Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie. Bepaalde (medische) risicogroepen kunnen ook beschermd worden door vaccinatie op maat met het pneumokokkenconjugaatvaccin Prevenar13.

Gezonde en gevarieerde voeding, voldoende slaap, ontspanning en beweging: alles draagt bij aan een sterk immuunsysteem en goede gezondheid. Vaccinaties bieden daarin extra ondersteuning door het lichaam te trainen om ziekteverwekkers te herkennen én bestrijden.1

De Gezondheidsraad schat in dat er jaarlijks gemiddeld tussen de 2600 en 5600 65-plussers in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een pneumokokkenpneumonie.2

Daarnaast zijn er naar schatting minimaal 60.000 tot 70.000 gevallen van niet-invasieve pneumokokkenziekte bij alle leeftijdsgroepen.2,3

Mensen die behoren tot bepaalde medische risicogroepen wordt geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. Zij hebben een verhoogde kans op invasieve pneumokokkenziekte en een ernstiger beloop van de ziekte met een verhoogde case fatality rate.4

Mensen in de leeftijd van 73-79 jaar worden opgeroepen via het Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie. Bepaalde (medische) risicogroepen kunnen ook beschermd worden door vaccinatie op maat met het pneumokokkenconjugaatvaccin Prevenar13:

  • mensen in de leeftijd van 60-72 jaar
  • mensen met diabetes
  • mensen met hart-, long-, nier-, leverziekten
  • mensen met een verzwakt immuunsysteem

Prevenar13® wordt sinds 1 mei 2021 voor bepaalde groepen patiënten vergoed via de basisverzekering. Dit biedt extra bescherming voor mensen uit risicogroepen.

Ga voor meer informatie naar pfizerpro.nl/prevenar13.

1 https://www.cbg-meb.nl/onderwe...
2 https://lci.rivm.nl/pneumokokk...
3 Kristensen M, van Lier A, Eilers R, McDonald SA, Opstelten W, van der Maas N, et al. Burden of four vaccin
preventable diseases in older adults. Vaccine. 2016;34(7):942-9.
4 https://www.rivm.nl/pneumokokken/professionals/vaccinatie-medische-risicogroepen

PP-PNA-NLD 0117

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten