13 oktober 2021

Hebben al jouw patiënten dit jaar al een nieuwe voorzetkamer gekregen?

Belangrijk: vervang een voorzetkamer ieder jaar.

Voor de veiligheid en vanwege de hygiëne wordt aangeraden om een voorzetkamer maximaal één jaar te gebruiken1. Jaarlijks vervangen is belangrijk om een optimale werking te kunnen garanderen. Daarom vergoed iedere zorgverzekeraar ook minimaal 1 voorzetkamer per kalenderjaar.

Impact COVID-19

We zien dat mede door COVID-19 veel patiënten hun voorzetkamer in 2021 nog niet vervangen hebben en momenteel een verouderde voorzetkamer gebruiken. Ook blijkt men niet op de hoogte te zijn van de noodzaak om hun voorzetkamer ieder jaar te vervangen. Voor de vergoeding is het voor veel patiënten van belang dat ze dit voor eind december2 doen met een recept van hun behandelend arts.

Help uw patiënten en stuur ze een bericht

Sommige apotheken sturen hun patiënten een jaar na aanschaf van een voorzetkamer een reminder. Veel anderen maken rond deze tijd van het jaar een uitdraai van alle voorzetkamerpatiënten die dit kalenderjaar nog geen nieuwe hebben gekregen en nodigen ze uit om langs te komen.

Om hierbij te helpen hebben wij al een voorbeeldbrief/mail gemaakt die aan klanten gestuurd kan worden.

Tip! Gebruik het moment van vervangen om te controleren of de patiënt een dosisaerosol zonder teller gebruikt en baat zou hebben bij een OptiChamber met CountAir dosisteller. Ook deze combinatieverpakking wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.

1 Long Alliantie Nederland, Zorgpad inhalatiemedicatie 2019, p. 24, http://www.longalliantie.nl/files/1315/6864/2626/LAN_Zorgpad_inhalatiemedicatie_2019.pdf
2 Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden minimaal 1 voorzetkamer per kalenderjaar. Alleen Menzis werkt met een periode van 12 maanden na afgifte.
OPC-NL-00063

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten