3 juli 2020

Geneesmiddelenoverzicht ‘Wisselen Ongewenst’ op komst

Er komt een lijst van medicijnen waarbij wisselen ongewenst is. De lijst wordt opgesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en is eind dit jaar te verwachten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hierom gevraagd in het belang van de veiligheid van patiënten. 

Wetenschappelijke aanpak

Het CBG gaat zorgvuldig te werk: eerst stelt het College wetenschappelijke voorwaarden op. Deze voorwaarden bespreken ze met patiëntenorganisaties en koepelorganisaties van artsen, apothekers en zorgverzekeraars. Daarna worden de voorwaarden vastgesteld door het College. Op basis daarvan wordt de selectie gemaakt voor het overzicht met medicijnen die bij voorkeur niet gewisseld worden omdat dit een gezondheidsrisico met zich mee kan brengen. Deze conceptlijst wordt weer met externe partijen besproken en vervolgens stelt het College het definitieve overzicht vast. Dat overzicht is naar verwachting eind 2020 af en wordt vervolgens jaarlijks geëvalueerd.

Geen patiënt is hetzelfde

Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen met dezelfde werkzame stof, benadrukt het CBG. Dat is van tevoren uitgebreid onderzocht. Maar niet iedere patiënt is hetzelfde. Soms kan het wisselen van medicijnen die ook verschillen in vorm en kleur bij patiënten leiden tot onrust, onvrede of gezondheidsklachten. En tot verwarring, met verkeerde toediening of inname als gevolg.

(Bron: CBG)

Eerder geen akkoord 

In februari werd bekend dat het organisaties van artsen, apothekers, groothandelaren en zorgverzekeraars niet was gelukt om een akkoord te bereiken over Verantwoord Wisselen. In dit akkoord zou een lijst met 'NIET te wisselen medicatie' worden vastgesteld. Er zou worden afgesproken om min mogelijk te wisselen en de medische noodzaak te respecteren. Maar het akkoord is er niet gekomen. Begin juni hebben de Patiëntenfederatie, het Longfonds, ReumaNederland en Schildklierorganisatie Nederland hierover een brief geschreven aan de minister van VWS.

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten