12 februari 2020

Geen akkoord Verantwoord Wisselen

Partijen die overlegden over verantwoord overstappen op andere medicijnen, hebben hierover geen akkoord bereikt. Volgens diverse patiëntenorganisaties hebben de organisaties van apothekers en van zorgverzekeraars geweigerd het akkoord te tekenen.

Over dit akkoord is anderhalf jaar overlegd tussen huisartsen, specialisten, patiëntenorganisaties, apothekersorganisaties, zorgverzekeraars, groothandels, het ministerie van VWS en het College tot Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Wat vooraf ging

In 2018 verscheen het rapport ‘Wisselen van medicijnen’, opgesteld door veertien patiëntenorganisaties. Dit rapport beschreef de gevolgen van generieke geneesmiddelsubstitutie voor mensen met een chronische aandoening en gaf aanbevelingen voor de aanpak van knelpunten. Het rapport stelde dat 1 miljoen mensen met een chronische aandoening jaarlijks zonder medische reden worden omgezet op een ander medicijn. Met grote impact voor veel patiënten, zoals gezondheidsproblemen, extra onderzoek, angst en onzekerheid en verkeerd gebruik.

Hierop startte het ministerie van VWS het traject Verantwoord wisselen van medicijnen. Een overleg tussen genoemde organisaties dat moest leiden tot afspraken over het verantwoord wisselen van medicijnen. Maar na anderhalf jaar blijkt dat de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken.

Wat vinden de patiëntenorganisaties?

“De patiëntenorganisaties strijden voor het recht van patiënten op het juiste medicijn. Essentieel hierbij is, dat niet de apotheker maar de arts bepaalt welk merk medicijn het best bij de patiënt past qua toedieningsvorm of anderszins en dit in het recept vastlegt. De arts heeft de medische kennis en spreekt de patiënt in de spreekkamer. Zorgverzekeraars en apothekers dienen het recept dan ook te respecteren. 

Bij ‘medische noodzaak’ op het recept en wisselen buiten preferentiebeleid zijn zij verplicht zich aan wet- en regelgeving te houden. Kwaliteit van zorg en een passend medicijn voor de patiënt horen zij boven kostenbesparingen en/of financieel gewin te stellen.Ze vinden dat minister Bruins van Medische Zorg nu in actie moet komen, zodat patiënten zonder strijd het juiste medicijn meekrijgen.” 

Wat vindt de KNMP?

“De KNMP vindt een constructieve afronding van ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk. De betrokken partijen hebben niet op alle onderdelen overeenstemming kunnen bereiken. Minister Bruins zal deze onderdelen op een andere wijze regelen. De bewindsman wil waarborgen regelen voor de prudente omgang met ‘medische noodzaak’. De KNMP is het met minister Bruins eens dat medische noodzaak als voorwaarde voor goede zorg op de juiste manier moet worden gebruikt. Daarom ziet de KNMP met belangstelling uit naar de uitwerking hiervan. Met name naar de verantwoording en monitoring van ‘medische noodzaak’ die de minister heeft aangekondigd. De KNMP vindt het belangrijk dat indien een geneesmiddel als medische noodzakelijk wordt gekenmerkt, dit geneesmiddel zonder financiële gevolgen voor de zorgverleners en patiënten wordt verstrekt.

Voor de KNMP blijven ook in deze nieuwe fase van dit traject de uitgangspunten het bevorderen en bewaken van de medicatieveiligheid voor de patiënt. Dit is de professionele verantwoordelijkheid van apothekers. De inspanningen van de KNMP blijven er op gericht om te komen tot een zorgvuldige afronding van dit traject.”

(Diverse bronnen)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten