14 mei 2018

EU-Plan tegen ‘vaccinatieweerzin’

De Europese commissie komt met een plan om de vaccinatiegraad in de EU in 2020 boven de 95% te krijgen.

Steeds meer mensen kiezen er namelijk voor om zichzelf of hun kinderen niet te laten inenten. Hoe minder mensen zich laten inenten, hoe groter de kans op een uitbraak met ernstige gevolgen.

 

De gevolgen zijn al merkbaar aan infectieziektes die weer de kop opsteken, ondanks dat ze in de vaccinatieprogramma’s zijn opgenomen. Tussen 2008 en 2015 zijn er in de EU 215.000 gevallen geweest van ziektes die door vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden, zoals mazelen en de ‘DKT’-ziektes: difterie, kinkhoest en tetanus. Het aantal gemelde gevallen van mazelen was in 2017 driemaal zo hoog als in het jaar daarvoor en in de afgelopen twee jaar eiste deze ziekte vijftig levens. Het is geen ‘vervelende, onschuldige kinderziekte’, mazelen kan levensbedreigend zijn.

De Europese Commissie heeft een plan met twintig actiepunten gepresenteerd waarmee het wil strijden tegen de vaccinatie-weerzin onder burgers en de daardoor steeds zwakker wordende nationale vaccinatieprogramma's. De commissie vindt EU-wijde actie noodzakelijk, omdat zwakte van één land bij het vaccineren de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel zet.

Vooral informatie

De EU-plannen betreft vooral het geven van meer en objectieve informatie. Hoe?

  • Een website met informatie over vaccins, te lanceren in 2019.
  • Een Europees platform van zorgverleners dat tegenwicht moet bieden tegen ‘mythen en misleidende informatie’ (zoals twijfel aan de effectiviteit van vaccins, onterechte bijwerkingen beschrijven, mythe dat het doormaken van een ziekte bescherming biedt tegen kanker).
  • Meer informatie-uitwisseling tussen lidstaten over weerzin tegen vaccinaties.
  • Permanente bijscholing van artsen.
  • Invoeren van een Europese vaccinatiekaart zodat kinderen die naar een ander land verhuizen geen inentingen missen.
  • Meer aandacht voor vaccinaties onder volwassenen, aangezien zich door migratie steeds meer niet-ingeënte mannen en vrouwen in de EU vestigen.
  • Goed regelen van de vaccinvoorraden in alle landen.
  • Betere samenwerking bij controle op de vaccins.

 

Ook in Nederland is de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rodehond aan het dalen, blijkt uit het jaarverslag van het Rijksvaccinatieprogramma 2016. De norm van 95% van de Wereldgezondheidsorganisatie, die nodig is voor een goede groepsbescherming, wordt in Nederland bij de eerste BMR-prik niet meer gehaald. Voor de tweede BMR-vaccinatie was dit al langer zo. 

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten