30 april 2019

Dubbel-controleren-lijst geactualiseerd

De landelijke ‘dubbel controleren-lijst’ is onlangs geactualiseerd. Enkele geneesmiddelen zijn van de lijst gehaald, andere zijn toegevoegd.

Bij toediening van ‘losse medicatie’ door een zorgmedewerker moeten de geneesmiddelen in principe door de zorgmedewerker bij het toedienen dubbel gecontroleerd worden. Losse medicatie houdt in: geneesmiddelen die niet in een medicatierol of ander geneesmiddeldistributiesysteem zijn aangeleverd.

Om het werkbaar te houden, en omdat er verschil is in mate van risico, heeft IGJ gesteld dat dubbele controle bij losse medicatie door de zorgmedewerker nodig is, TENZIJ de medicatie naar het oordeel van de apotheker bij verkeerde dosering een ‘acceptabel gering risico’ vormt.

Dubbele controle is zowel belangrijk voor de cliënt (veilige zorg), als voor de zorgmedewerker (veilig werken). Zorgorganisatie en apotheker dienen met elkaar te overleggen welke medicatie dubbel gecontroleerd dient te worden.

Maar wat is een gering risico, wat is risicovol? Om daar aanwijzing in te geven, heeft de KNMP een lijst opgesteld waarop staat welke medicijnen risicovol zijn bij verkeerde dosering. Dit betreft:

  • geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte;
  • orale oncolytica;
  • insulines.

Deze zogeheten ‘dubbel-controleren-lijst’ is onderdeel van de Veilige principes in de medicatieketen. De lijst heette eerder: lijst ‘risicovolle medicatie’ of ‘dubbel paraferen-lijst’.

De landelijke ‘dubbel controleren-lijst’ is onlangs geactualiseerd.
De volgende middelen zijn van de lijst gehaald: amiodaron, colchicine, kinidine, lidocaïne en sotalol. Ook intraveneuze oncolytica staan er niet meer op.
Toegevoegd zijn: azathioprine, everolimus, tacrolimus en twintig orale oncolytica.

De lijst en de toelichting zijn te raadplegen op de website van de KNMP.

(Bronnen: Zorgvisie, KNMP)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten