13 april 2021

CBG lijst medicijnen 'Wisselen ongewenst' - update

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CBG een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen niet wenselijk is. Het gaat hier om medicijnen waarbij een verkeerde inname leidt tot ernstige problemen voor de patiënt.

update 13-04-2021
Op 30 maart 2021 overhandigde het CBG het overzicht ‘Wisselen ongewenst’ aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Naar aanleiding van dit overzicht ontving het CBG veel vragen en zorgen over bepaalde medicijnen die er niet op staan. Voor medicijnen waarbij de afstemming zeer nauw luistert, zoals het schildkliermedicijn levothyroxine, blijft het standpunt ongewijzigd. De lijst gaat over wisselingen tussen merk- en generieke medicijnen, en generieken onderling. Niet tussen merkmedicijnen onderling. Je kunt hier de uitleg van het CBG lezen.

bericht van 31-03-2021
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname leidt tot ernstige problemen. Deze lijst is opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het ministerie van VWS bepaalt uiteindelijk welke vervolgstappen er genomen worden en op welke manier de lijst wordt ingezet. 

Hebben medicijnen dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm? En is aangetoond dat beide medicijnen met dezelfde snelheid en in dezelfde hoeveelheid worden opgenomen? Dan kan er zonder problemen gewisseld worden. Ongeacht of het een merk- of generiek medicijn is, beide zijn even werkzaam en veilig. Als patiënt is het niet altijd fijn om te wisselen tussen medicijnen. Toch is het goed dat deze mogelijkheid bestaat. Is een medicijn bijvoorbeeld tijdelijk niet leverbaar? Dan kan een patiënt zijn of haar behandeling gewoon doorzetten dankzij een ander medicijn met dezelfde werking. Uiteraard is goede begeleiding bij het wisselen belangrijk.

Lees verder op College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten