14 juni 2022

Alle apothekersassistenten in één groot kwaliteitsregister.

In UA3 2022 wordt verwezen naar een in 2017 gepubliceerd artikel over het kwaliteitsregister. Lees verder om het artikel terug te lezen.

Als apothekersassistent in de openbare farmacie heb je te maken met een verandering van het kwaliteitsregister. Het KAOF-register is per 1 juli 2017 ondergebracht bij KABIZ.

En de samenvoeging gaat niet zonder slag of stoot. Op internet is daarover nogal wat opwinding. "Er klopt niets van", "Ik ben al mijn punten kwijt!" Maar laat je niets wijsmaken, het komt allemaal goed, aldus de beroepsorganisatie van apothekersassistenten Optima Farma. Het is alleen wel een hele operatie om van twee kwaliteitsregisters één goed werkend register te maken, legt Optima Farma uit op haar website. Er wordt hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt.

Eigenlijk was het van het begin af aan al de bedoeling om één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten op te zetten, maar dat lukte niet, doordat verschillende partijen hierover verschillende ideeën hadden. Er kwam dus een apart kwaliteitsregister voor de apothekersassistenten werkzaam in de openbare apotheken (KAOF). Dit register werd gefinancierd vanuit de afdracht van de cao-gelden. Daar merkte je dus niet zoveel van. Maar door de financiering vanuit de cao-gelden, was er een afhankelijkheid van de werkgevers. Optima Farma en het KAOF-bestuur vinden dat een kwaliteitsregister onafhankelijk moet zijn. Toen kreeg het KAOF-bestuureind 2015 bericht dat per medio 2016 de financiële ondersteuning vanuit de cao-gelden zou komen te vervallen. Dit maakte het dus onzeker of het KAOF-kwaliteitsregister kon blijven bestaan. Uiteraard wilde het KAOF-bestuur voorkomen dat het kwaliteitsregister verloren zou gaan.

Vandaar dat het KAOF-bestuur heeft besloten om voor één groot – onafhankelijk! – kwaliteitsregister te gaan. Het KAOF-register werd dus per 1 juli 2017 gekoppeld aan het KABIZ-register. Daar was immers al een kwaliteitsregister voor de apothekersassistenten die niet in een openbare apotheek werkzaam zijn.

De veranderingen

KABIZ werkt wat anders dan KAOF. Er worden nu twee ‘problemen’ gesignaleerd.

1. Ten eerste heeft het overzetten van de portfolio’s nogal wat voeten in de aarde. Het bleek namelijk dat er cursussen/activiteiten niet goed staan vermeld. En sommige cursussen blijken zelfs dubbel in de portfolio’s staan. Dus moeten ruim 9000 portfolio’s handmatig worden gecontroleerd en gecorrigeerd. Dat neemt veel meer tijd in beslag dan voorzien. Maar… er wordt aan gewerkt en het komt goed. Lijkt het of er gegevens verdwenen zijn? Dat is niet het geval. Ze zijn misschien niet zichtbaar, maar gegevens van voor 1 juli 2017 zijn niet verdwenen. Ze worden weer ingevoerd. Je moet ze dus niet zelf opnieuw invoeren!

Scholing van na 1 juli 2017, die alleen door SANA is geaccrediteerd moet voorlopig handmatig worden ingevoerd door de apothekersassistent. Dat is even een extra handeling maar het is even niet anders.  Scholing die door KABIZ is geaccrediteerd, kan wel door de scholingsaanbieders direct in je portfolio worden geplaatst.

2. Ten tweede is de financiering anders. Je moet nu betalen voor je (her)registratie, terwijl dat bij het KAOF vanuit de cao-afdracht werd betaald. Dit bedrag is voor een (her)registratie van 5 jaar. Maar… volgens de Cao heb je  een scholingsbudget waaruit deze inschrijving prima betaald kan worden! Wellicht kun je met je werkgever afspreken om (een gedeelte van) dit scholingsbudget aan te wenden voor je kwaliteitsregistratie. Overigens wordt KABIZ ook gefinancierd uit de bijdragen van de (her)registratie en scholingsaanbieders die accreditatie aanvragen.

De voordelen

Een voordeel is dat er nu maar één kwaliteitsregister is met één registratieregeling voor alle apothekersassistenten, ongeacht waar je werkzaam bent. Je hoeft dus niet meer te wisselen van kwaliteitsregister als je van de openbare apotheek naar een ziekenhuis, poliklinische  apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een instellingsapotheek gaat . Bovendien is dit kwaliteitsregister onafhankelijk.

Bron: Optima Farma

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten