12 april 2022

Afspraken over verantwoord wisselen medicijnen rond

Dat meldt het NHG. Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van patiënten.

NHG, Patiëntenfederatie Nederland, LHV, FMS, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland zijn gezamenlijk werkafspraken overeengekomen over het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. De nieuwe afspraken maken een einde aan de onduidelijkheid en moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

Heldere afspraken rond het wel of niet wisselen van medicijnen 

De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

 

Leidraad met praktische handvatten

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad Verantwoord wisselen van medicijnen (pdf). Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

Wendy Borneman, bestuursvoorzitter van het NHG:

“Wij zijn blij dat er heldere afspraken zijn bij welke geneesmiddelen er wel, bij welke niet en bij welke geneesmiddelen alleen na begeleiding en controle gewisseld mag worden. De term medische noodzaak geeft nu duidelijkheid en de voorschrijver is verantwoordelijk voor het gebruik ervan bij patiënten bij wie wisselen ongewenst is.”


Bron: NHG

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten