6 november 2018

Afleverstatus van Inhibin (hydrokinine) per direct gewijzigd van UA naar UR

Patiënten die Inhibin (hydrokinine) als zelfzorgmiddel kochten, moeten voortaan een recept overleggen.

De afleverstatus van Inhibin (hydrokinine) is per direct gewijzigd van UA naar UR. Patiënten die Inhibin (hydrokinine) als zelfzorgmiddel kochten, moeten dus voortaan een recept overleggen. Je kunt daarover vragen krijgen aan de balie.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten tot deze wijziging vanwege de gelijkenis tussen hydrokinine en kinine. Het valt volgens het CBG daarom niet uit te sluiten dat zeldzame maar ernstige cardiale bijwerkingen van kinine (zoals QT-verlenging en atrioventriculair block) ook zouden kunnen optreden bij behandeling met hydrokinine. 

In de decennia dat Inhibin op de markt is, zijn er echter geen signalen geweest dat Inhibin deze cardiale bijwerkingen geeft. Het CBG heeft het standpunt ingenomen dat het herkennen van de aanleg voor deze cardiale bijwerkingen vraagt om supervisie van een arts. Zodoende is de UA status van Inhibin per 8 september gewijzigd naar UR.

Het besluit van het CBG is in oktober doorgevoerd en is per 1 november zichtbaar in de Taxe. 

Mylan heeft een aanvraag voor vergoeding ingediend. Over de uitkomst is op dit moment nog geen uitsluitsel. Deze procedure kan enige maanden duren. 

In de tussentijd kan de patiënt proberen de kosten van Inhibin te declareren bij zijn of haar verzekering.

(Bron: Mylan)

UA is uitsluitend voor apotheekmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten